De gemeente Zundert gaat proberen om dit jaar drie ‘beschutte’ werkplekken te creëren. Bedoeling is om zo de kans op doorstroming naar regulier werk te vergroten.

De ‘beschutte’  arbeidsplaatsen zijn bestemd voor werkzoekenden die als gevolg van een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking zoveel extra begeleiding op, of aanpassing van de werkplek nodig hebben dat ze niet aan een baan komen. De gemeente Zundert wil, samen met vijf andere West-Brabantse gemeenten, via een proef kijken of het lukt om in 2016 een zo groot mogelijke groep van deze werklozen aan een passende baan te helpen.

Participatiewet

Werkzoekenden in Zundert, die niet meer vallen onder sociale werkvoorziening of Wajong, maar wel onder aangepaste omstandigheden aan de slag kunnen in een zogenaamde beschutte omgeving, krijgen dit jaar, waar mogelijk, een ‘beschutte’ werkplek aangeboden. Het gaat dan niet om een echte baan, maar om werk met behoud van uitkering in het kader van de Participatiewet. Bedoeling is zo om de kans op doorstroming naar regulier werk te vergroten. Zundert werkt bij deze proef samen met Etten-Leur, Halderberge, Rucphen, Moerdijk en Roosendaal. Uitvoering en regie zijn in handen van respectievelijk WVS-groep en Werkplein Hart van West-Brabant.

Eigenwaarde

“Het is voor de eigenwaarde van mensen van enorm belang dat ze weten en voelen dat ze zinvol werk hebben. Werk wat er toe doet,” zegt wethouder Jan Aarts (Maatschappij) van de gemeente Zundert. “We hopen dat we met deze proef werkzoekenden weer aan het werk kunnen helpen. Mensen met een baan hebben het gevoel dat ze meedoen in de maatschappij, het gevoel dat ze erbij horen. Dit gunnen we iedereen.”

Evaluatie

De kosten voor de uitvoering van de proef worden gefinancierd uit het gemeentelijk budget voor de Participatiewet en geld beschikbaar gesteld door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Eind 2016 evalueren de deelnemende gemeenten de proef. FOTO ADDO SPRANGERS