Deze maand begint Gasunie in wijk de Grient in Etten-Leur met het verwijderen van een gasleiding die niet meer in gebruik is. Het gaat om een leiding met een lengte van ongeveer twee kilometer tussen de Hoevenseweg en de Kattestraat.

De leiding ligt parallel aan het spoor en deels onder bosschages. Met de gemeente Etten-Leur zijn afspraken gemaakt om zoveel mogelijk van deze bomen en struiken te sparen.

Waar dat niet mogelijk is, zal na afronding van de werkzaamheden nieuwe beplanting worden aangebracht. De verwijdering zal naar verwachting gereed zijn in mei 2016.

Dwarsverbindingen

De werkzaamheden in Etten-Leur maken deel uit van een groter project waarin Gasunie in de provincie Noord-Brabant in totaal 90 kilometer oudere leiding heeft vervangen door 22 kilometer nieuwe leiding.

Deze beperkte vervanging is mogelijk door gebruik te maken van vertakkingen en dwarsverbindingen in het gastransportnet die in de afgelopen jaren zijn aangelegd.