Voor het eerst werkten de protestants-christelijke school De Singel en de openbare school Willem de Zwijger in Willemstad vrijdag samen tijdens de carnavalskinderoptocht. Zij stapten gebroederlijk samen in de kleurige stoet. 

Vorig jaar hield de openbare school al een optocht, maar nu sloot De Singel zich daarbij aan. Als motto was gekozen ‘We doen ut saome’. Er werd gestart bij de Willem de Zwijgerschool en de optocht werd ontbonden bij De Singel.

Spelletjes

Daarna ging ieder zijns weg om op de eigen school spelletjes te gaan doen en carnaval te vieren. De organisatie had het professioneel aangepakt met genummerde opstelplekken en een onafhankelijke jury, waar twee Moerdijkse raadsleden van buiten inzaten. Het werd een hele lange erg kleurige stoet met in totaal 37 eenlingen, duo’s en groepen.