In februari starten de eerste werkzaamheden in het kader van de aanleg van de trimbaan in Willemstad. Afgelopen najaar ging hiervoor het licht op groen. 

Het burgerinitiatief van stichting Sportief Willemstad en Hart voor Willemstad wordt aangelegd langs de vesting van Willemstad. Bedoeling is om daar een parcours te creëren met speciale trimtoestellen.

Bij de eerste werkzaamheden gaat het om het verwijderen van de reeds gekandelaberde lindebomen bij de bastions Holland, Zeeland en Friesland. Dat gebeurt op 11 en 12 februari. Daarna wordt de grond uitgegraven waar de trimtoestellen gaan verschijnen. Van 24 tot en met 26 februari worden die vervolgens geplaatst.

Walsloot

De werkzaamheden voor en de aanleg van de trimbaan vormen de voorloper van een aantal werkzaamheden die in het najaar van 2016 worden uitgevoerd in de omgeving van de walsloot.

Aangezien in het najaar van 2016 een groot aantal lindebomen worden gekapt, zullen er dit jaar geen grote herstelwerkzaamheden worden verricht aan het pad. Na alle werkzaamheden langs de walsloot zal het pad grondig onderhoud krijgen.