AZC Rijsbergen mogelijk nog niet van de baan

De komst van asielzoekers naar Rijsbergen is wellicht toch niet definitief van de baan. 

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), eigenaar van het voormalige klooster en asielzoekerscentrum aan de Ettenseweg in Rijsbergen, zijn met elkaar in gesprek.

Dat bevestigt een woordvoerder van de gemeente.  Over de aard van het contact worden op dit moment echter geen mededelingen gedaan.

Brief

Eind november nog ging er vanuit de Gemeente Zundert een brief aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) met de mededeling dat er geen medewerking wordt verleend aan het verzoek om vluchtelingen op te vangen.

“Er is vastgesteld dat er geen overeenstemming kan worden bereikt tussen de gemeente en het COA over de aantallen op te vangen asielzoekers in het AZC in Rijsbergen,” zo luidde de boodschap. Dat aantal was door het COA in eerste instantie bepaald op 400 en werd later teruggeschroefd naar 350.

Kleinschalig

Het Zundertse college richtte zijn pijlen op de opvang van 275 tot 325 vluchtelingen, terwijl de gemeenteraad inzette op de opvang van 100 tot 150 asielzoekers en spreiding van de vluchtelingen.

Voor de kleinschalige opvang van asielzoekers maakten ook de bewoners van de Rijsbergse buurtschap De Meren zich meteen al sterk.

Lees meer over:

NUwerk

Tip de redactie