De gemeente Moerdijk en waterschap Brabantse Delta hebben maatregelen in voorbereiding, die een einde moeten maken aan de wateroverlast waar Fijnaart al langere tijd mee te kampen heeft. De maatregelen zijn bedacht na overleg met agrariërs en inwoners van Fijnaart. 

Als gevolg van klimaatverandering ontstaan meer lokale zware buien. Zoveel regen kunnen de rioleringen en de sloten niet in één dag verwerken. Ook in Fijnaart is dat het geval.

De afgelopen jaren zijn al technische maatregelen in de riolering en het watersysteem getroffen. Nu zijn maatregelen bedacht voor het bebouwd en landelijk gebied van de kern.

Zoals bijvoorbeeld het verwijderen van een stuw zodat water sneller doorstroomt en het vergroten van een waterberging om overtollig water op te vangen en de berging sturend te maken, waardoor het water in fasen naar de sloten wordt afgevoerd.

Dorpsavond

Op 22 februari wordt in De Parel in Fijnaart een dorpsavond georganiseerd. Zowel het waterschap als de gemeente zijn hier aanwezig om de plannen te presenteren.