Corso Zundert krijgt dit jaar te maken met een drastische wijziging. De route van het corso, die sinds 1963 onveranderd is, wordt de komende editie namelijk rechtsom gereden in plaats van linksom.   

Dat heeft de Raad van Buurtschappen van de Stichting Bloemencorso Zundert maandagavond besloten. De stichting verwacht hiermee een vlottere doorstroming te bewerkstelligen.

Het corsopubliek dat gewend is de stoet vanaf een vaste plaats te bekijken, doet er goed aan rekening te houden met het feit dat de wagens op 4 september 2016 andersom rondgaan.

Dat betekent dat de stoet op een vroeger tijdstip in de Burgemeester Manderslaan is en later in de Veldstraat en Willem Passtoorsstraat, en in beide straten de andere richting uitgaat.

Historie

De huidige route is ongewijzigd vanaf het jaar 1963. Voor die tijd is de route meermaals gewijzigd. Vóór 1958 trok het corso zelfs over Klein Zundert, met een parcourslengte van 7.100 meter, noodzakelijk om plaats te bieden aan de honderdduizenden bezoekers aan het corso in de jaren ’50.

Minder oponthoud

De route die sinds 1963 wordt gereden en ook de nieuwe route hebben een lengte van 5.100 meter. De nieuwe route zal naar verwachting zorgen voor een vlottere doorstroming van de corsowagens, met minder oponthoud vanwege lastig te nemen bochten.