De Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur (KSE) gaat met ingang van het schooljaar 2016-2017 verrijkt en versneld vwo aanbieden.
 

De school heeft deze week te horen gekregen dat de aanvraag hiervoor door het Ministerie van OC&W is gehonoreerd. Per provincie mogen slechts 25% van de scholen voor voortgezet onderwijs hieraan meedoen.

Het versnelde vwo is een vijfjarig lesprogramma. Dit programma is bedoeld voor slimme leerlingen die in een vroeg stadium weten welke richting zij willen volgen in het vervolgonderwijs.

Zwaarte

Vanwege de zwaarte van het programma is de verwachting dat slechts enkele leerlingen per jaar van deze mogelijkheid gebruik gaan maken. Het verrijkt vwo onderscheidt zich van reguliere verrijking in het vwo omdat in klas 3 al gestart wordt met profielvakken.