Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk heeft zijn goedkeuring gegeven aan een voorontwerpbestemmingsplan dat acht initiatiefnemers de ruimte biedt om in totaal maximaal elf woningen te bouwen, verspreid over acht locaties binnen zes gemeentelijke kernen. 

Begin februari is er een informatieavond in het gemeentehuis in Zevenbergen waarop de plannen worden toegelicht. De woningen waar het bij dit initiatief om gaat, bevinden zich in de kernen Fijnaart, Klundert, Standdaarbuiten, Helwijk, Langeweg en Noordhoek. 

Wethouder Jaap Kamp legt uit dat de gemeente met enige regelmaat geconfronteerd wordt met verzoeken van particulieren die een stukje grond hebben waarop ze een huis willen bouwen.

"In het verleden werden die verzoeken niet of zelden gehonoreerd omdat ze niet pasten in het bestemmingsplan. Bovendien is het aanpassen van het bestemmingsplan voor één woning in een gebied een dure en zware, lastige procedure."

Groeperen

Het college heeft gekeken of dat misschien niet anders kon. Door te groeperen, gezamenlijk afspraken te maken en, ook in gezamenlijkheid, van verschillende initiatieven proberen één bestemmingsplan te maken.

"Op zich is dat een bijzondere vertoning, want je maakt een bestemmingsplan voor een gebied dat verspreid ligt over de hele gemeente en feitelijk dus bestaat uit kleine stukjes grondgebied."

Klantvriendelijker

Kamp wil niet spreken van een soepelere opstelling van de gemeente met betrekking tot dit onderwerp. "Wel van een klantvriendelijkere. En dat is meteen ook de veranderde houding van dit college. Komt er iemand met een project naar ons toe dan geven we als antwoord ja of hoe zou het dan wel kunnen. Maar dus niet meteen nee."