Het buitengebied in de gemeente Zundert wordt voorzien van breedband. De zogenoemde ‘witte vlekken’ op de kaart van Zundert krijgen volgens de gemeente voorrang. 

Het gaat om circa vijftien gebieden waar nu nog geen goede internetverbinding aanwezig is. De aanpak van deze plekken is mede te danken aan het Breedbandfonds, onderdeel van de Brabantse Ontwikkel Maatschappij (BOM).

Het fonds stelt  een lening van 35 miljoen euro beschikbaar voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in alle buitengebieden van Brabant.

Behoefte

“Met de aanleg van breedband in deze gebieden in het buitengebied van Zundert voorzien we in een grote behoefte, zowel van huishoudens als van bedrijven,” zo stelt een enthousiaste wethouder Johan de Beer (foto). “Een lang gekoesterde wens gaat hiermee in vervulling.”

Leefbaarheid

Met het realiseren van breedband in haar buitengebied sluit Zundert aan op de digitale agenda van de provincie Noord-Brabant, die stelt dat de beschikbaarheid van breedband belangrijk is voor de economische groei en werkgelegenheid en een wezenlijke bijdrage levert aan een leefbaar en vitaal platteland.

Vraagstuk

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert buigt zich binnenkort over het vraagstuk hoe breedband op een duurzame wijze voor de gehele gemeente beschikbaar kan worden gesteld.