Sinds enige maanden worden de galerijen van de Meidoornflat aan de Heerlijkheid in Etten-Leur gestut door stalen buizen. 

Scheuren op de diverse galerijen van deze in 2012 opgeleverde nieuwbouwflat zijn de oorzaak voor deze stevige maatregelen van eigenaar Woonstichting Etten-Leur (WEL). Naast de scheuren hebben diverse bewoners ook last van andere ongemakken.

De scheuren in de galerijen zijn terug te vinden op meerdere etages en zijn vanaf de oplevering aanwezig. Ze zijn daarna alleen maar verergerd. In de appartementen op onder meer nummer 42 en 44 zijn ook nog andere klachten.

Schimmelplekken

Rene Heynen, bewoner van 44: "Ik heb problemen met de temperatuurregeling, er is een behoorlijke stankoverlast vooral als het regent, er zijn schimmelplekken in de hal omdat het water naar binnenkomt langs de spouwmuren bij de voordeur en het water in de douche loopt heel langzaam weg."

Ook buurvrouw Helen Vermegen heeft behoorlijk wat last: "Ik word soms ziek word van de hoge temperatuur, het vocht en de stank. Ook bij mij zijn de schimmelplekken in de hal zichtbaar en is mijn laminaat al vervangen vanwege het vocht. De meeste stank komt bij mij uit de afvoer in de keuken."

TNO

"Voor wat de scheuren betreft zijn aannemer en constructeur onderzoek aan het doen", zegt Rob van Son, manager Wonen bij WEL. "Maar het duurt ons allemaal veel te lang voordat er een duidelijke uitslag komt. We hebben nu een afdeling van TNO ingeschakeld om de zaak met spoed te laten bekijken."

De stutten zijn geplaatst voor de veiligheid. "Er is verder niets verontrustends noch acuut gevaar voor de bewoners, die kunnen er gewoon blijven wonen."

Verantwoordelijkheid

Voor wat betreft de overige klachten geeft hij toe dat WEL hierop niet adequaat heeft gereageerd. "Onze verantwoordelijkheid is op de eerste plaats dat de bewoners met plezier kunnen wonen. Ook de problemen van stank en vocht pakken we meteen op en we verwachten voor alle zaken eind deze maand dan wel uiterlijk begin februari een oplossing te hebben, die we daarna snel gaan realiseren."