Gemeente Etten-Leur trekt boetekleed aan

De gemeente Etten-Leur geeft toe dat zij een fout heeft gemaakt bij het verstrekken van gegevens aan het Werkplein Hart van West-Brabant ten behoeve van brieven aan inwoners over de collectieve zorgverzekering.

Door deze fout zijn een aantal brieven ook aan minderjarige inwoners verstuurd. Dat was onder andere het geval bij het achtjarige zoontje van Patricia van Dongen, toevallig ook raadslid voor D66 in de gemeenteraad van Etten-Leur.

Vorige week schreef zij een brief naar de gemeente waarin zij haar bezorgdheid uitte over de wijze waardoor op deze manier onzorgvuldig wordt omgesprongen met de privacy van inwoners.

Gecheckt

De gemeente zegt het eens te zijn met de opmerking van Patricia van Dongen dat de brief niet aan minderjarigen geadresseerd had mogen worden.

"De reden dat dit toch gebeurd is, is dat bij de aanlevering van het adressenbestand door de gemeente niet vooraf gecheckt is op leeftijd. Dit is een fout geweest, die wij uiteraard betreuren. Zeker wanneer deze fout ouders of hun kinderen in een vervelende situatie heeft gebracht. Deze fout kunnen wij echter niet meer herstellen. We hebben er wel van geleerd."

Bij het verstrekken van een adressenbestand gaat de gemeente voortaan na of zich hierin gegevens van minderjarigen bevinden. Als dat zo is, wordt afgewogen of de verstrekking daarvan nodig is met het oog op het doel van de correspondentie.

Maatregelen

"Ik ben heel blij dat het college toegeeft dat zoiets nooit had mogen gebeuren", reageert Patricia van Dongen. "Maar bovendien, en dat is waar het mij om te doen was, dat ze aangeeft maatregelen te treffen om in het vervolg zorgvuldiger met gegevens van kinderen om te gaan."

Lees meer over:
Tip de redactie