Bijna 33.000 euro voor verkeerseducatie

De gemeente Moerdijk gaat bijna 33.000 euro uittrekken voor maatregelen die gericht zijn op verkeerseducatie voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.  

De gemeente vindt het belangrijk te blijven investeren in verkeersveiligheid voor deze doelgroep door onder andere het project Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) voort te zetten. Hierbij wordt aandacht besteed aan de bewustwording bij kinderen voor wat betreft hun verkeersgedrag.

Gezamenlijk

Op dit moment doen 18 basisscholen in de gemeente Moerdijk mee aan het BVL. In het project trekken scholen, gemeente, Veilig Verkeer Nederland (VVN) en de politie gezamenlijk op. De scholen dienen een activiteitenplan in, waarin ze aangeven wat ze gaan organiseren om ouders en kinderen bewust te maken van verkeer en vervoer.

Het bedrag dat de gemeente Moerdijk ter beschikking stelt is niet bedoeld voor fysieke maatregelen zoals het aanpassen van wegen. Het gaat bij dit project om de mensgerichte maatregelen.

Wethouder Thomas Zwiers: "Verkeerseducatie en voorlichting worden steeds belangrijker aangezien het merendeel van de verkeersongevallen wordt veroorzaakt door menselijk falen en gebrek aan kennis en ervaring in het verkeer. Er is dus veel winst te behalen als menselijk gedrag in het verkeer wordt verbeterd."

Lees meer over:

NUwerk

Tip de redactie