Milieufederatie in hoger beroep tegen gerechtelijke uitspraak Van Goghpaden

De Brabantse Milieufederatie (BMF) gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de Bredase rechtbank over de zogenaamde ‘Van Goghpaden’ in Rijsbergen. 

Hierin bepaalde de rechtbank dat ‘het aanbrengen van menggranulaat volgens de definitie van het bestemmingsplan niet kan worden aangemerkt als verharden’.

Volgens deze definitie is slechts sprake van verharding als een pad wordt aangelegd met baksteen, tegels, beton en/of asfalt, alsmede daarmede vergelijkbare vaste/gesloten materialen.

De Brabantse Milieufederatie (BMF) stelt echter dat de werkzaamheden aan de oorspronkelijke zandpaden een onomkeerbare aantasting van het cultuurhistorisch landschap betekenen. Zij zegt nu in hoger beroep te gaan om de verdere teloorgang van de zandpaden te voorkomen.

Precedentwerking

Zij voert hiervoor verschillende redenen aan. Zo is de Brabantse Milieufederatie (BMF) het niet alleen oneens zijn met de uitspraak en de interpretatie van verhard, ook wil zij precedentwerking voor andere paden in de gemeente Zundert (er liggen er ook een aantal buiten de landinrichting) voorkomen.

Daarnaast is er volgens de Brabantse Milieufederatie (BMF) risico op precedentwerking voor andere paden in andere bestemmingsplannen in Brabant en bestaat de kans dat andere gemeenten straks ook de bescherming van de zandpaden gaan verminderen, zoals in Zundert gebeurt..

Lees meer over:

NUwerk

Tip de redactie