D66-raadslid bezorgd over privacy inwoners

D66-raadslid Patricia van Dongen heeft in een schrijven aan het college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur haar bezorgdheid geuit over het onzorgvuldig omspringen van privacy van inwoners. 

Aanleiding is een brief die inwoners van Etten-Leur hebben gekregen van het Werkplein.

Het gaat om brieven richting inwoners met lage inkomens, die hen wijzen op de collectieve zorgverzekering. Dergelijke brieven zijn ook geadresseerd aan jonge kinderen. Zij worden daarbij persoonlijk aangeschreven en ook hun BSN-nummer staat op het briefhoofd.

Zoontje

"Mijn zoontje van acht jaar heeft ook post van het Werkplein over de collectieve zorgverzekering gekregen", aldus Van Dongen. "Van andere inwoners heb ik dezelfde signalen gekregen. Jonge kinderen horen zulke brieven natuurlijk niet in handen te krijgen!" Ze noemt de gang van zaken schrikbarend.

"Correspondentie over de financiële situatie van hun ouders en een boetebeding bij niet naleven van bepaalde regels hoort niet door kinderen gelezen te worden", vindt Patricia van Dongen. De fractie van D66 wil graag weten hoe een en ander heeft kunnen gebeuren.

Lees meer over:
Tip de redactie