Nieuwe borden om vrachtverkeer te weren

Om het vrachtverkeer in de kern van Zevenbergschen Hoek verder een halt toe te roepen zijn in opdracht van de gemeente Moerdijk een aantal nieuwe verkeersborden "Verboden voor vrachtverkeer" geplaatst. 

De inwoners van Zevenbergschen Hoek ondervinden al jaren overlast van sluipverkeer en vrachtwagens in hun dorp.

Dit jaar wordt begonnen met de uitvoering van het maatregelenpakket dat hiervoor samen met bewoners en andere belanghebbenden is opgesteld.

De nieuwe borden staan bij de afslag van de Gelderseweg naar de Hoge Zeedijk (in westelijke richting), bij de afslag van de Ewoudsdam naar de Landekensweg, op de Bloemendaalse Zeedijk bij de rotonde in de Hoofdstraat/Driehoefijzersstraat en voorbij het bedrijventerrein aan de Bloemendaalse Zeedijk.

Oostzijde

De route door en langs de oostkant van Zevenbergschen Hoek was al verboden voor doorgaand vrachtverkeer. De kern zelf wordt nu vanaf de belangrijkste toegangen (noord en zuid) verboden voor alle vrachtverkeer.

Dat mag voortaan alleen nog via de Vlijt en de Gelderseweg van en naar het bedrijventerrein aan de Bloemendaalse Zeedijk. Overig vrachtverkeer moet de route via de Geldersweg nemen. Bestemmingsverkeer, zoals leveranciers, kunnen de kern in via de Vlijt en de Bloemendaalse Zeedijk.

Krediet

In de komende gemeenteraadsvergadering neemt de gemeenteraad een besluit over het krediet voor de aanpassing van de doorgaande route om Zevenbergschen Hoek heen en de aanpassingen aan de Vlijt.

De uitvoering voor de eerste fase (Vlijt en Gelderseweg) zal eind van het voorjaar van 2016 starten. Met het herinrichten van de route Driehoefijzersstraat- Hoofdstraat wordt in de tweede fase, in 2017, begonnen.

Tip de redactie