De provinciale Statenfracties van GroenLinks en de Partij voor de Dieren willen dat de zogenaamde ‘Van Goghpaden’ in de gemeente Zundert in de originele staat worden behouden of teruggebracht. 

Woensdag stelden de fracties opnieuw vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over de verharding van cultuurhistorische zandpaden in Rijsbergen. De partijen zijn van mening dat de provincie met het aanbrengen van granulaat een grote vergissing begaat.

Ook zijn zij van mening dat de zandpaden hoe dan ook in oorspronkelijke staat hersteld moeten worden.

Kort geding

In de gemeente Zundert liggen meerdere zandwegen die zich vanwege de relatie met Vincent van Gogh op de cultuurhistorische waardenkaart van de Provincie bevinden. De Brabantse Milieufederatie (BMF) verloor maandag een kort geding tegen de gemeente Zundert over de zogenaamde Van Goghpaden.

Volgens de rechter kunnen de aanpassingen die de gemeente momenteel uitvoert aan de oorspronkelijk zandpaden niet worden gezien als ‘verharding’. De Brabantse Milieufederatie (BMF) stelt echter dat dit een onomkeerbare aantasting van het cultuurhistorisch landschap.