Aangepast voorstel Nieuwe Nobelaer naar gemeenteraad

Een aangepast voorstel voor reorganisatie van het noodlijdende cultuurcentrum Nieuwe Nobelaer is naar de gemeenteraad gestuurd, meldt cultuurwethouder Jan van Hal vrijdag.

Van de 90 medewerkers die het cultuurcentrum telt heeft dit gevolgen voor 25 van hen, voor 12 is geen plek meer en 13 krijgen een andere functie binnen de organisatie of gaan minder uren werken. Een tekort van ruim zeven ton dwingt de Nieuwe Nobelaer tot deze reorganisatie.

In zijn reactie op de ingrijpende reorganisatie van de Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur verklaarde cultuurwethouder Jan van Hal vrijdagmiddag het aantal gedwongen ontslagen bijzonder te betreuren. Van Hal lichtte het plan toe. "Er is een voorstel ter goedkeuring naar de Raad gestuurd met daarin een aanpassing van de m2 van de nieuwbouw van 6000 naar 5000, dus voor een kleiner pand met als gevolg een lagere huur, minder investering en minder subsidiekosten. Uiteraard wel met dezelfde prestatieafspraken."

Aankopen

"We stellen ook voor het huidige pand, wat eigendom is van de stichting Nieuwe Nobelaer, nu aan te kopen in plaats van in 2019 en kosten dekkend te verhuren aan de Nieuwe Nobelaer. De huidige voorstellen zijn er op gebaseerd om bij gelijkblijvende economische omstandigheden in de nieuwbouw die medio 2019 gereed is, zonder verlies met een Nieuwe Nobelaer aan de Parklaan te starten."

Directeur/bestuurder Hilda Vliegenthart betreurt eveneens het banenverlies: "Wel ben ik blij dat ik heel veel input met mijn team heb kunnen leveren voor deze reorganisatie die ook tot stand gekomen is met goedkeuring van de OR. Ik kijk niet achterom, ik kijk opzij naar mijn personeel, ik kijk vooruit en zie de nieuwbouw, ik heb wel veel zorgen over de mensen die vertrekken, maar ook veel aandacht voor de mensen die blijven. Voor de medewerkers die hun baan verliezen is een goed sociaal plan gemaakt."

Lees meer over:
Tip de redactie