Fort Oranje in het Brabantse Rijsbergen was ooit een 5-sterrencamping, maar de gemeente Zundert besloot in juni wegens terugkerende problemen op het gebied van criminaliteit het terrein te sluiten. Dit is wat we tot nu toe weten.

"Als burgemeester, mede gesteund door de gemeenteraad, gaan wij camping Oranje sluiten", zegt burgemeester van Zundert Leny Poppe-de Looff vrijdag 9 juni tijdens een persconferentie. 

Het besluit komt niet geheel onverwacht. Al jaren staat Fort Oranje bekend als broedplaats voor criminaliteit. "Er is geen sprake meer van een camping, maar meer een soort permanente woonwijk waar veel problemen met de openbare orde spelen", aldus Poppe-de Looff. 

De gemeente zou een jaar willen uittrekken om het terrein te saneren en nieuwe onderkomens voor de bewoners te vinden. 

De GGD constateerde tijdens een groot onderzoek in 2017 ernstige misstanden op het campingterrein.

"In 60 procent van de gevallen gaven bewoners aan dat ze hulp nodig hadden", zegt GGD-directeur Annemieke van der Zijden na onderzoek van haar organisatie naar de leefomstandigheden op Fort Oranje. Een kwart van de bewoners zou financiële problemen hebben. "We hebben geprobeerd te helpen, maar het was dweilen met de kraan open. Als het ene gezin eruit was, kwam een nieuw gezin erin."

Op de camping wonen ten tijde van het onderzoek zo'n 2.500 volwassenen en 120 kinderen. 

Fort Oranje staat bij de politie bekend als probleemlocatie.

"Er zijn bij ons ruim tweehonderd situaties bekend waarin geweld is gebruikt", vertelt politiechef Jaco van Hoorn in juni. "We komen er heel vaak voor vechtpartijen."

Ook is er enige tijd geleden een grote hoeveelheid gestolen spullen in een schuur op de camping aangetroffen. De politiechef spreekt ook van situaties van zedendelicten, mensenhandel en prostitutie. Van Hoorn spreekt van een "zeer schrijnende situatie".

De camping stond het afgelopen jaar extra in de aandacht door een SBS6-programma.

SBS heeft begin 2017 een zesdelige serie genaamd Fort Oranje: camping of krottenwijk uitgezonden. Fort Oranje-eigenaar Cees Engel zegt achteraf spijt te hebben gehad van de deelname aan het programma.

De serie heeft volgens Engel voor veel onrust op zijn park gezorgd. Ook een aantal bewoners die in de serie aan het woord komen, zijn niet blij met de uitzendingen.

Minister Lodewijk Asscher kwam naar aanleiding van het programma onaangekondigd op bezoek op Fort Oranje.

De vice-premier kondigde daar aan snel werk te willen maken van wetgeving die het mogelijk maakt vrijplaatsen als Fort Oranje aan te pakken. "Dit kan niet zo blijven", sprak de minister. "Aanpassing van de wet is er misschien niet vandaag op morgen, maar de camping gaat dicht. De overheid kan dit niet toleren."

Tegelijkertijd zei Asscher te willen werken aan een oplossing voor bewoners van camping Fort Oranje. "Er moet een plan komen dat ook voorziet in zorg voor die mensen. Voor mij staat vast dat het hier gaat om een kwetsbare groep die we niet in de steek mogen laten."

Engel spande hierop een kort geding aan tegen de minister, omdat hij wilde dat deze zijn woorden zou terugnemen. Dit werd afgewezen door de rechter. 

Het sluiten van de camping kost volgens de gemeente minimaal vijf miljoen euro.

Dit bedrag zal worden uitgegeven aan de herhuisvestiging van de bewoners. De kosten zullen worden verdeeld onder de gemeenten in de regio, de provincie en de rijksoverheid.

Engel legde zich in de eerste instantie neer bij de sluiting.

Engel toonde zich eerst strijdbaar nadat burgemeester Poppe-de Looff het nieuws van de sluiting bekendmaakte, maar op 22 juni legt hij zich toch neer bij de beslissing van de gemeente Zundert.

"Fort Oranje is een symptoom van falend sociaal beleid van gemeenten en ook de minister. De overheid keek weg terwijl aan de onderkant van de samenleving mensen nauwelijks eten kunnen kopen, laat staan dat zij huur aan mij kunnen betalen. Geld voor fatsoenlijk beheer en onderhoud is er dan niet meer", aldus Engel.

Engel wil in plaats hiervan de camping op 3 juli sluiten.

Dit is eerder dan de gemeente gepland had. In een spoedvergadering werd daarom besloten dat Zundert het beheer van Engel overneemt. De bewoners krijgen opnieuw, zoals de eerdere plannen van de gemeente, een jaar de tijd om nieuwe woonruimte te vinden.

Eigenaar Engel mag niet meer op het terrein komen. Daarnaast zijn ook zijn gezinsleden, de beheerder van het terrein en personeelsleden niet meer gewenst in het vakantiepark.

Engel heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente om deze beslissingen, deze heeft hij verloren. Ook de gebiedsverboden van Engels juridisch vertegenwoordiger en een campingbewoner blijven voorlopig van kracht.

Gemeente start met ontruimen.

De gemeente Zundert is op maandag 31 juli van start gegaan met het ontruimen van veld F, het deel van camping Fort Oranje waar volgens hen de meeste arbeidsmigranten wonen. Dit verliep probleemloos: van de 48 caravans waren al 22 verlaten voor de Veiligheidsregio ter plaatse kwam. 

De bewoners moeten zelf op zoek gaan naar woonruimte. Alleen bewoners van wie zorginstellingen hebben bepaald dat ze behoefte hebben aan zorg, krijgen hulp bij het vinden van een vervangende woning.

Engel eist hierop toch het beheer van de camping terug. 

Engel besluit alsnog een kort geding aan te spannen tegen de gemeente Zundert, omdat hij het beheer over zijn camping terug wil. Ook eist hij dat de verwijderde stacaravans worden teruggeplaatst. Op 14 september oordeelt de rechtbank  echter in het nadeel van Engel, waarmee het beheer in handen van Zundert blijft.

De rechter maakt een einde aan de gebiedsverboden. 

De rechter in Breda maakt op 30 november een einde aan het gebiedsverbod van Cees Engel en ook van zijn partner, zoon en adviseur. De rechter oordeelde dat burgemeester Leny Poppe-de Looff bij de verlenging ervan niet goed heeft gemotiveerd waarom er nog steeds ernstige vrees bestaat voor verstoring van de openbare orde.

De rechter heeft weegde ook mee dat zich in de afgelopen maanden geen incidenten hebben voorgedaan.

De gemeente Zundert laat weten dat de uitspraak niet onverwacht is en benadrukt dat de betrokkenen nog steeds niet welkom zijn op Fort Oranje. "De nieuwe beheerder zal ze niet toelaten. De zorg voor de bewoners blijft onze belangrijkste prioriteit en daarvoor is rust nodig," aldus de burgemeester.