Vrijdag 1 juli 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Vogelvriendelijk broodje van Samuel Levie.

Zuivel die lief is voor vogels: het bestaat nu

Door steeds intensievere landbouw is het aantal weidevogels de afgelopen jaren in ons land drastisch afgenomen. Het is daarom tijd om als consument te kiezen voor vogelvriendelijke zuivel, vinden voedselveranderaar Samuel Levie en Vogelbescherming Nederland.
Door: Mirjam Bedaf

Weidevogels horen bij het Nederlandse landschap. Grutto's en kieviten komen ieder jaar vanuit het zuiden naar ons land om te broeden. "Van de Europese populatie grutto's broedt zelfs 90 procent in ons land", vertelt Hanne Tersmette, boswachter bij Vogelbescherming Nederland.

Door intensieve landbouw is het aantal weidevogels in de afgelopen dertig jaar met maar liefst 70 procent afgenomen volgens cijfers van Boerenlandvogelbalans 2020. Tersmette: "Wanneer boeren rekening houden met weidevogels, kan dat een enorm verschil maken. Bijvoorbeeld door later te maaien, waardoor er meer beschutting is voor broedende vogels en kuikens. Of door kruiden en bloemen te laten groeien in de weilanden waar insecten op af komen en een hoog waterpeil, zodat de vogels met hun lange snavel naar bodemdieren kunnen zoeken."


Hoe en wat we eten, heeft inderdaad een enorme impact op de wereld.
Samuel Levie, voedselveranderaar
We kunnen het tij nog keren

Door vaker te kiezen voor vogelvriendelijke zuivel kunnen we dus het tij keren. Om meer aandacht te vragen voor weidevogels opent vandaag de eerste vogelvriendelijke pop-upbroodjesbar in Amsterdam. Je kunt er het hele pinksterweekend terecht voor een exclusief vogelvriendelijk broodje ontwikkeld door voedselveranderaar en chef Samuel Levie.

Consumenten worden continu geattendeerd op duurzaamheid, biologisch, dierenwelzijn, palmolie etc. En nu 'moeten' we ook nog letten op hoe vogelvriendelijk onze zuivel is? "Hoe en wat we eten, heeft inderdaad een enorme impact op de wereld", zegt Levie. "Minder palmolie gebruiken, daar zie je hier niet direct een effect van. Maar dit gaat om onze eigen directe leefomgeving", gaat hij door.

"Je kunt direct een verandering maken door te kiezen voor zuivel van boeren die het leefgebied van de weidevogels verbeteren. En als meer consumenten kiezen voor vogelvriendelijke zuivel, kan het aantal betrokken boeren groeien."

Meer biodiversiteit komt ook smaak ten goede

Veel mensen zijn volgens Tersmette en Levie niet op de hoogte van de rol van de boer in het behoud van onze natuur. Tersmette: "Groene uitgestrekte - en kortgemaaide - graslanden zijn nauwelijks nog 'natuur' te noemen. Bloemrijke weiden met vogels en bloemen hebben wél een enorme natuurwaarde."

Ook de vernieuwde zuivelwijzer-app van Vogelbescherming Nederland, waarop te zien welke zuivelproducten van vogelvriendelijke boeren komen, moet bijdragen aan meer bewustzijn.

Een veld vol bloemen is beter voor de vogels dan een kortgemaaid veld..
Een veld vol bloemen is beter voor vogels dan kortgemaaid gras.

Nog even terug naar het broodje van Levie. Wat kunnen we verwachten? "Het is een variant op het typisch Nederlandse broodje kaas. Ten eerste is het een broodje waarin zaden zitten van een boer die op verschillende hoogtes maait", vertelt hij. "En het is belegd met gedroogde knolselderij die is gerookt met kruiden van het land, plus vogelvriendelijke boter, hangop en kaas."

Meer biodiversiteit heeft overigens nog een bijkomend voordeel: het komt de smaak van de melkproducten ten goede. Levie: "De kruiden die de koe eet, geven extra smaak aan de zuivel. Je proeft echt het verschil."

Grutto
Van de Europese populatie grutto's broedt 90 procent in ons land

Voorbeelden van vogelvriendelijke zuivel:

  • Terschellinger Kaas
  • Weerribben Zuivel (biologisch)
  • Red de Wijke Weide Kaas (biologisch)
  • Zuivel van Boeren van Amstel
  • Ekoplaza Kaas (biologisch)
  • Zuivel Weide Weelde
  • Ook zuivel met het Beter Leven keurmerk (één ster) houdt enigszins rekening met de leefomgeving van weidevogels

Aanbevolen artikelen