Nederlandse huishoudens verspillen steeds minder voedsel, blijkt uit een donderdag gepubliceerd onderzoek in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In 2019 verspillen Nederlanders naar verwachting 34,3 kilo eten per persoon. Dat is 7 kilo minder dan in 2016.

Nederlanders verspilden de afgelopen jaren met name minder brood, zuivel, groenten en fruit. Bij bijna de helft van het weggegooide voedsel gaat het om "onvermijdbaar voedselverlies", zoals schillen en botten.

De voedselverspilling komt neer op 9,5 procent van het door huishoudens gekochte eetbare voedsel per persoon. De waarde van het verspilde voedsel, inclusief alle zuivelproducten en sauzen, is ongeveer 120 euro per persoon per jaar. Drie jaar geleden kwam dit bedrag nog uit op 145 euro.

Daarnaast werden ook minder vloeistoffen als koffie, thee, melk en frisdrank door de gootsteen of het toilet gespoeld. Naar schatting zo'n 45,5 liter per persoon. Dat is ruim 11 liter minder dan in 2016.

De hoeveelheid voedselverspilling is gemeten met behulp van meerdere steekproeven. Het huishoudelijk afval van 130 huishoudens in dertien gemeenten is hiervoor geanalyseerd. Daarnaast is een onderzoek onder duizend consumenten uitgevoerd. Ruim duizend anderen werkten mee aan een schattingsstudie naar de verspilling van vloeistoffen.

Schouten wil een halvering van de voedselverspilling

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit schrijft in een Kamerbrief dat de toegenomen aandacht voor voedselverspilling mogelijk een rol heeft gespeeld bij de daling. Het onderzoek kan hier echter geen uitsluitsel over geven.

Schouten wil dat de voedselverspilling in 2030 is gehalveerd ten opzichte van 2015. "Het is niet te rechtvaardigen dat voedsel verloren gaat, of het nu in de keten is of bij de mensen thuis", aldus de minister. Huishoudens zijn verantwoordelijk voor zo'n 23 tot 32 procent van de totale verspilling in de voedselketen.

Om dit doel te bereiken, blijft het ministerie investeren in campagnes. Ook komt er meer aandacht voor het voorkomen van voedselverspilling in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs.

Top zes verspild voedsel per persoon per jaar

 • Brood en deegwaren: 7,3 kilo
 • Zuivel: 5,1 kilo
 • Groente: 3,7 kilo
 • Fruit: 3 kilo
 • Aardappelen: 2,9 kilo
 • Sauzen en vetten: 2,7 kilo

Top zes verspilde dranken per persoon per jaar

 • Koffie en thee: 23 liter
 • Melk en zuiveldrank: 10 liter
 • Frisdrank en sappen: 6 liter
 • Dikzuivel: 4 liter
 • Sauzen: 1 liter
 • Wijn en bier: 1 liter