Winkels verkopen honderden voedselproducten afkomstig van meer dan tweehonderd boeren die onterecht te boek staan als biologisch, concludeert RTL Nieuws dinsdag op basis van onderzoek naar ruim vijftienhonderd inspectierapporten van toezichthouder Skal.

Biologische producten moeten aan een groot aantal eisen voldoen om als zodanig te mogen worden verkocht. Producten die tekortschieten belanden in veel gevallen echter wel als biologische artikelen in de schappen.

In de inspectierapporten uit 2017 en 2018 die RTL Nieuws onder ogen kreeg, staat dat bijna een op de tien biologische boeren de regels niet volledig naleeft. Dat komt hen regelmatig op een waarschuwing van de toezichthouder te staan, maar Skal laat de boeren in kwestie hun producten dan nog wel verkopen als biologisch.

De overtredingen die in de rapporten voorbijkomen, hebben zowel betrekking op de land- en tuinbouw als op de veeteelt. Volgens RTL Nieuws begaan tientallen veehouders overtredingen, zoals stallen onvoldoende reinigen, het vastzetten van dieren met touwen en het preventief toedienen van medicatie. Dit alles is in de biologische veeteelt niet toegestaan.

Een deel van de in de rapporten genoemde land- en tuinbouwers gebruikt kunstmest en andere meststoffen die niet zijn toegestaan of bespuit gewassen met beschermingsmiddelen die verboden zijn in de biologische sector.

'Boeren moeten kans krijgen om fouten te herstellen'

Toezichthouder Skal zegt het biologische certificaat van een agrarisch bedrijf te kunnen afpakken als er herhaaldelijk overtredingen worden geconstateerd, maar past die bevoegdheid volgens de rapporten zelden toe. RTL Nieuws stelt dat sommige bedrijven bijna een jaar lang wegkwamen met overtredingen en producten tijdens die periode als biologisch mochten blijven verkopen.

De toezichthouder zegt in een reactie tegen de nieuwsorganisatie dat de biologische agrariërs het recht hebben om hun fouten te herstellen. "Een biologische ondernemer wordt op meer dan vijftig aspecten beoordeeld. Het is net als je een rapport hebt op school: daar mogen af en toe onvoldoendes tussen zitten en dan ga je nog steeds over."

De namen van de betreffende bedrijven zijn niet bekendgemaakt. Die werden door Skal gecensureerd voordat de rapporten werden overgedragen aan RTL Nieuws, dat bezwaar maakt tegen die gang van zaken.