NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Bewering: "Rode wijn drinken helpt om een verkoudheid te voorkomen."

Oordeel: onaannemelijk

Beautify meldde begin december dat rode wijn helpt bij het voorkomen van een verkoudheid. Onderzoek zou uitwijzen dat je minder snel snottert en hoest als je rode wijn drinkt. Maar is het echt om deze reden een goed idee om in de winter vaker een fles rode wijn open te trekken?

Klopt het?

Het onderzoek, waar het bericht van Beautify op gebaseerd is, is in mei 2016 gepubliceerd. In het onderzoek is echter niet gekeken naar het effect van het drinken van rode wijn op verkoudheid. Er werd wel gekeken naar een aantal stoffen die in rode wijn zitten, namelijk flavonoïden. Deze stoffen zitten niet alleen in rode wijn, maar ook in groente, fruit, thee en chocolade. Er zijn verschillende soorten flavonoïden, en niet in elk van de hiervoor genoemde voedingsstoffen zitten dezelfde soort flavonoïden.

De onderzoekers analyseerden voor het onderzoek meerdere studies die hebben gekeken naar het effect van flavonoïden op infecties van de keel, neus en mond. Ook verkoudheid is zo'n infectie. In de geanalyseerde onderzoeken kregen de deelnemers op verschillende manieren extra flavonoïden binnen, maar in geen van de studies dronken de deelnemers rode wijn.

Feit of fabel: Is elke dag een glas rode wijn goed voor je?
103
Feit of fabel: Is elke dag een glas rode wijn goed voor je?

Helpen flavonoïden volgens dit onderzoek tegen een verkoudheid?

De geanalyseerde onderzoeken die het effect van flavonoïden op verkoudheid bekeken waren relatief kleine onderzoeken. Aan de onderzoeken gezamenlijk namen 531 mensen deel. Hiervan kreeg de helft extra flavonoïden en de ander helft een supplement zonder mogelijk werkzame bestanddelen toegediend.

Er werd vastgesteld dat mensen die extra flavonoïden binnenkregen een iets kleinere kans hadden om een infectie van de keel, neus of mond te krijgen. Van de mensen met extra flavonoïden kregen er 127 zo'n soort infectie, van de mensen zonder waren dit er 164.

Maar, dit wil uiteraard niet direct zeggen dat rode wijn helpt om een verkoudheid te voorkomen. De onderzoekers schrijven dat het effect van flavonoïden waarschijnlijk afhankelijk is van het type flavonoïde en de hoeveelheid die de proefpersonen extra binnenkregen. Hier is verder onderzoek naar nodig. In de geanalyseerde onderzoeken was de dosis vaak onduidelijk of hoger dan je normaal gesproken via voeding kunt binnenkrijgen.

Zijn flavonoïden goed voor je?

Elise Hoek, voedselveiligheidswetenschapper aan Wageningen University en Research heeft voor haar promotieonderzoek gekeken naar onder meer de effecten van flavonoïden op hart- en vaatziekten. Ze schrijft aan NU.nl dat aan flavonoïden verschillende gezondheidseffecten worden toegeschreven. Dit zijn vaak positieve gezondheidseffecten, maar soms ook negatieve.

Hoek vertelt dat gesuggereerd wordt dat flavonoïden een gunstig effect zouden kunnen hebben op overgewicht, hart- en vaatziekten, kanker en het immuunsysteem. "Of flavonoïden bij mensen ook echt merkbare positieve gezondheidseffecten hebben, is nog onvoldoende bewezen."

Hoek legt uit dat op basis van het onderzoek dat gedaan is geen harde conclusies getrokken kunnen worden over de effecten van flavonoïden. Ze vertelt dat er meerdere onderzoeken zijn gedaan naar de effecten van flavonoïden bij muizen en geïsoleerde cellen buiten het lichaam. Maar je kunt er om verschillende redenen niet zomaar van uitgaan dat de gevonden effecten in dit type onderzoek ook voor levende mensen geldt.

Onderzoek bij mensen heeft weer andere beperkingen. Zo wordt bij onderzoek bij mensen volgens Hoek vaak gebruikgemaakt van voedingstoffen die rijk zijn aan flavonoïden, zoals chocolade, rode wijn of bepaalde soorten fruit. "Als er dan een effect wordt gevonden, kan dit ook door een ander bestandsdeel van deze voeding komen, zoals cafeïne of alcohol. Als er daarentegen in het onderzoek voedingssupplementen worden gebruikt, hebben deze vaak een hogere dosis dan je via normale voeding binnen zou krijgen."

Helpt rode wijn tegen verkoudheid?

Maar hoe zit het nu met verkoudheid en rode wijn? Hoek schrijft dat het niet aannemelijk is dat rode wijn ervoor zorgt dat je minder snel verkouden wordt. "Je krijgt met een glaasje rode wijn redelijk wat flavonoïden binnen, maar vanwege de alcohol moet je er zeker niet te veel van drinken. Alcohol heeft negatieve effecten op de gezondheid. Daarnaast is er geen bewijs dat flavonoïden verkoudheid überhaupt kunnen voorkomen of genezen."

Hoek adviseert daarnaast om geen supplementen met flavonoïden te slikken. "Sommige flavonoïden zouden mogelijk in grote hoeveelheden schadelijke effecten kunnen hebben. Het is gezond is om gevarieerd en gebalanceerd te eten. Zo krijg je alle verschillende belangrijke voedingsstoffen binnen en is de kans op hoge inname van eventueel schadelijke stoffen het kleinst."

Conclusie

Er zijn in enkele kleine onderzoeken aanwijzingen gevonden dat flavonoïden mogelijk infecties, zoals een verkoudheid, kunnen voorkomen. Er is echter geen bewijs dat rode wijn, dat flavonoïden bevat, helpt bij het voorkomen van verkoudheid. Het lijkt Hoek, mede door de alcohol in wijn, niet aannemelijk dat rode wijn echt gaat helpen tegen verkoudheid.

We beoordelen de stelling "rode wijn drinken helpt een verkoudheid te voorkomen" als onaannemelijk.

Heb jij een bericht of bewering gezien waarvan je de juistheid betwijfelt? Mail naar factcheck@nu.nl en dan gaan wij ermee aan de slag.