NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Bewering: "Mensen die kaas eten, leven langer."
 

Oordeel: onbewezen

Handigheid en Elkedagverhalen schreven in december dat sommige, als ongezond bekendstaande voedingsmiddelen toch voor een langer leven zouden kunnen zorgen. Zo zouden mensen die kaas eten gemiddeld langer leven. Dit zouden onderzoekers aan de McMaster University in de Verenigde Staten hebben ontdekt.

Waar komt het vandaan?

Het wordt in de berichten niet helemaal duidelijk op welk wetenschappelijk artikel de bewering exact is gebaseerd. Waarschijnlijk gaat het om een onderzoek dat in september 2018 is gepubliceerd. In dit onderzoek werd bekeken of er een verband bestaat tussen de consumptie van zuivel en de kans op hart- en vaatziekten en de kans op vroegtijdig overlijden.

Het onderzoek had ongeveer 136.000 deelnemers in 21 landen. Met een vragenlijst werd uitgezocht wat de deelnemers op een dag aten. Het onderzoek had als doel om de gezondheidseffecten van de inname van zuivel in het algemeen te onderzoeken. Het nuttigen van kaas werd ook apart onderzocht.

Gemiddeld aten de deelnemers 9,7 gram kaas per dag. Respondenten in Europa, Noord-Amerika en het Midden-Oosten aten de meeste kaas. In het onderzoek werd alleen geen verband gevonden tussen de consumptie van kaas en vroegtijdig overlijden of hart- en vaatziekten.

De consumptie van zuivel in het algemeen en die van yoghurt in het bijzonder waren wel geassocieerd met een kleinere kans op vroegtijdig overlijden. Maar of de zuivelconsumptie ook de reden was dat de deelnemers langer leefden, is niet met zekerheid te zeggen.

Is kaas gezond?

Het Voedingscentrum schrijft dat 10+-, 20+- en 30+-kazen die weinig zout bevatten binnen een gezond voedingspatroon passen. Deze kaassoorten hebben volgens het Voedingscentrum dezelfde gezondheidsvoordelen als andere zuivelproducten. Die zijn rijk aan bijvoorbeeld vitamine B2, B12 en calcium en leveren belangrijke mineralen als kalium en zink.

Andere kazen kun je volgens het Voedingscentrum beter niet iedere dag eten, omdat ze vaak relatief veel zout en verzadigde vetten bevatten.

Stofje in kaas helpt mogelijk bij langer leven

Maar is er bewijs dat je door het eten van kaas langer leeft? In 2016 kwam er wel een internationaal onderzoek in het nieuws waarin werd gesuggereerd dat een stofje dat onder meer in kaas, zwarte bonen en tarwekiemen zit, er mogelijk voor kan zorgen dat je langer leeft. Dit stofje heet spermidine.

Uit onderzoek bleek dat muizen die dagelijks deze stof via hun drinkwater binnenkregen gemiddeld langer leefden. De onderzoekers wilden uiteraard ook weten of deze stof bij mensen effect heeft. Hiervoor bekeken ze het dieet van achthonderd inwoners van een kleine Noord-Italiaans stad. Mensen die relatief veel spermidinerijk voedsel zoals volkorenproducten, paddenstoelen en oude kaas aten, bleken een kleinere kans te hebben op hart- en vaatziekten.

Maar er is volgens onderzoekers meer onderzoek nodig om vast te stellen of spermidine echt gezond is voor mensen. Daarnaast is het mogelijk dat bijvoorbeeld het zout en vet in oude kaas de mogelijk positieve effecten van spermidine tenietdoen.

Conclusie

Vetarme kazen met weinig zout passen volgens het Voedingscentrum binnen een gezond dieet. Maar in het onderzoek dat Handigheid en Elkedagverhalen aanhaalden, is niet bewezen dat kaas eten in het algemeen goed voor je gezondheid is. Ook is niet aangetoond of mensen die regelmatig kaas eten echt langer leven.

We beoordelen de stelling "mensen die kaas eten, leven langer" daarom als onbewezen.

Heb jij een bericht of bewering gezien waarvan je de juistheid betwijfelt? Mail naar factcheck@nu.nl en dan gaan wij ermee aan de slag.