De NVWA heeft bij dertien vleesverwerkers sulfiet, een middel om vlees rood te laten kleuren, aangetroffen. Het gebruik van sulfiet om bedorven vlees te maskeren is verboden en leidde ertoe dat 200 ton gehakt uit de handel is gehaald.

Het onderzoek werd gedaan naar aanleiding van een melding bij een vleesverwerker. Het onderzochte vlees in kwestie was niet bedorven, maar er werd wel sulfiet in aangetroffen.

Hierna werden nog meer bedrijven onderzocht en in totaal werd bij dertien vleesverwerkers sulfiet aangetroffen. Van de onderzochte bedrijven gaf het merendeel toe dat dat zij het additief hebben gebruikt in gehaktproducten. Bij andere bedrijven bleek gebruik van sulfiet bewezen na onderzoek van een genomen monster.

Na herinspectie bleek dat het additief bij de bedrijven waarbij sulfiet in het gehakt werd aangetroffen, niet meer in het vlees te vinden was. De komende tijd zal de NVWA bij inspecties aandacht blijven besteden aan verboden additieven.

Verboden

Sulfiet is al jarenlang verboden en wordt slechts beperkt toegestaan, onder meer in wijn. Het is tevens een allergeen en daarom moeten leveranciers van sulfiethoudende producten dit op het etiket vermelden wanneer er meer dan 10 milligram sulfiet per kilo in het product zit.

In een reactie aan NU.nl laat de NVWA weten dat dit losstaat van het gehakt dat enkele supermarkten wegens de aanwezigheid van de STEC-bacterie in april hebben teruggeroepen.