Nederlanders aten in 2016 iets meer vlees dan in 2015. Per persoon bedroeg de consumptie gemiddeld bijna 77 kilo, tegenover 75,4 kilo een jaar eerder. Van 2010 tot 2015 was er wel een dalende lijn.

Dat meldt dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier, dat een onderzoek liet uitvoeren door het Landbouw Economisch Instituut (LEI), een onderdeel van de Universiteit van Wageningen. Het genoemde gewicht is inclusief botten. Ongeveer de helft daarvan wordt ook daadwerkelijk geconsumeerd.

Wakker Dier durft de daling van de afgelopen jaren en de stagnering van nu niet echt te verklaren. De club is in ieder geval niet blij met de jongste cijfers: "De huidige vleesconsumptie is voor mens, dier en milieu niet houdbaar. Helaas laten deze cijfers zien dat dit besef in Nederland nog niet is doorgedrongen."

Wakker Dier sluit echter niet uit dat recente berichten over en beelden van stalbranden en martelpraktijken in slachthuizen invloed zullen hebben op de cijfers over 2017.

Vee

We aten vorig jaar 46 procent meer vlees dan het Voedingscentrum als maximum adviseert, waarschuwt de  organisatie. "De vleesconsumptie gaat niet alleen ten koste van onze gezondheid. Zo gebruiken we meer dan 6,5 miljoen varkens per jaar om onze honger naar varkensvlees te stillen. We verorberen samen zo’n 141.000 kalveren en ruwweg 185 miljoen vleeskuikens.''

Wakker Dier noemt het "absurd dat supermarkten ons blijven overspoelen met vleesreclames en dat de overheid geen actie onderneemt om de Nederlander minder vlees te laten eten."

Varkensvlees wordt het meest gekocht: bijna de helft van het totaal. Daarna volgt vlees van pluimvee (bijna een derde en vooral kip) en vervolgens rundvlees (een vijfde).