De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft toegelicht waarom zij de gojibessen, waarvan vorige week bekend werd dat deze te veel bestrijdingsmiddelen bevatten, niet uit de winkel hebben gehaald. De NVWA zegt dat dit de wettelijke plicht en verantwoordelijkheid is van de betrokken bedrijven.

Op een vraag-en-antwoord-pagina laat de autoriteit weten dat zij de betrokken bedrijven die de 'giftige' bessen verkopen een schriftelijke waarschuwing hebben gegeven. Het is de wettelijke plicht en verantwoordelijkheid van de bedrijven om de producten uit de handel te halen en hun afnemer(s) en leverancier(s) hiervan op de hoogte te stellen.

Eind september werd bekend dat 7 op de 10 verkochte gojibessen te veel bestrijdingsmiddelen bevatten. Bij één monster werden zelfs 21 verschillende middelen aangetroffen. Voedselwaakhond Foodwatch vindt dat deze bessen niet verkocht mochten worden. Doordat de NVWA geen verbod heeft uitgeroepen, hebben consumenten volgens voedselwaakhond Foodwatch grote gezondheidsrisico's gelopen.

Een eventuele overschrijding van de Acute Referentie Dosis (ARfD), de schatting van de hoeveelheid van een stof in voedsel die men binnen 24 uur kan innemen zonder dat dit gevolgen heeft voor de gezondheid, is voor de bessen bepaald op basis van de consumptiegegevens van krenten.

Nichemarkt

De NVWA meldt dat dit waarschijnlijk heeft geleid tot een overschatting van de consumptie. De autoriteit maakt doorgaans een afweging of een publiekswaarschuwing nodig is, en in dit geval "waren er teveel onzekerheden over de mogelijke schadelijkheid". De bessen zijn volgens de NVWA een nichemarkt en worden alleen in kleine hoeveelheden gegeten.  

Wel heeft de NVWA weer nieuwe monsters genomen van gojibessen en deze zullen binnenkort worden geanalyseerd. Hierna zal er mogelijk wel "handhavend" worden opgetreden, aldus de autoriteit.