Woensdag 25 mei 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

'Begeleiding is nodig voor gezondere schoolkantines'

De Richtlijnen Gezondere Kantines, opgesteld door het Voedingscentrum, worden beter gevolgd als de scholen hierbij begeleiding krijgen.
Door NU.nl

Dat blijkt uit een onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam. De Richtlijnen zorgen ervoor dat het aanbod in schoolkantines gezonder wordt.

De VU en het Voedingscentrum hebben zowel de Richtlijnen als het Programma De Gezonde Schoolkantine geëvalueerd. In totaal namen 20 scholen deel aan het onderzoek.

Vooraf werden onder meer kantinebeheerders en cateraars gevraagd naar hun ervaringen met de Richtlijnen. Ook werd gevraagd naar ideeën voor hulpmiddelen om ze op scholen te implementeren.

Vergelijking

Tien scholen kregen begeleiding en ook hulpmiddelen aangeboden van het Voedingscentrum, waaronder een adviesgesprek en een rapport met daarin aanbevelingen voor een gezonder aanbod in de kantine. Ook werd een online tool gebruikt die aangaf hoe "gezond" de kantine is.

De tool en de Richtlijnen werden ook gebruikt door de andere tien scholen, maar kregen verder geen begeleiding en hulp. Vervolgens zijn de twee groepen met elkaar vergeleken.

Daarna bleek dat de scholen die wel begeleiding kregen, een gezonder aanbod in de kantine hadden dan de groep zonder hulp. De eerste groep zag het percentage gezonde producten stijgen van gemiddeld 46 naar 77 procent, de groep zonder begeleiding van 50 naar 60 procent.

De kantines van de groep met ondersteuning werden ook verbeterd op andere opzichten, zoals een meer opvallende uitstalling van gezonde producten.

Noodzakelijk

"Dit onderzoek onderschrijft dat ondersteuning niet alleen gewenst, maar ook noodzakelijk blijkt te zijn voor een goede implementatie van de Richtlijnen Gezondere Kantines op scholen", zegt Carry Renders van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Er wordt nog onderzocht wat het effect is van de Richtlijnen op het aankoopgedrag van de leerlingen. Ook worden de Richtlijnen vaker geïmplementeerd in sportkantines en bedrijfsrestaurants.

De Richtlijnen Gezondere Kantines zijn in 2014 ontwikkeld met criteria voor school- en sportkantines en bedrijfsrestaurants. Hier in staat dat er gezonde producten zoals groente, fruit en water moeten worden aangeboden en minder producten zoals frisdrank en frituurvoedsel.

In de Richtlijnen Gezondere Kantines zijn 3 niveaus gedefinieerd: Brons, Zilver en Goud. Ongeveer een derde van de scholen heeft een van deze schalen verdiend.

Aanbevolen artikelen