Uit de zesde jaarlijkse monitoring van de naleving van de reclameregels voor voedingsmiddelen gericht op kinderen, is een verbetering in de naleving hiervan op te merken.

De Stichting Reclame Code heeft in opdracht van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen onderzocht in hoeverre bedrijven zich houden aan de reclamecode. Voor de steekproef zijn de uitingen meegenomen die zijn gemaakt in de periode juni en juli.

In vergelijking met 2016 zijn er minder bedrijven die de code overtreden. Wat betreft televisiereclames zijn er drie bedrijven op één zender gevonden met reclameuitingen gericht op kinderen in de leeftijd zeven tot en met twaalf jaar, en die niet aan de voedingskundige criteria voldoen.

Van de 103 onderzochte bedriijfs- en merkwebsites bevatten er in totaal drie sites reclames die de code overtreden. Dat geldt ook voor drie van de 23 kinderwebsites. Op sociale media zijn er twee gevallen van overtreding gevonden.

Vlogs

Ook dit jaar is er een steekproef gehouden onder een aantal populaire vlogs van 19 verschillende content creators. Hier werden geen overtredingen aangetroffen. Ook in apps die populair zijn bij kinderen werd de code niet geschonden.

De FNLI heeft de elf bedrijven die in de monitoring niet aan de voorwaarden bleken te voldoen hier inmiddels op gewezen.

2015

Vorig jaar gingen in mei en juni 26 bedrijven de fout in. In 2015 waren dit er dertien. In de reclamecode staat dat er geen reclame mag worden gemaakt voor voedingsmiddelen gericht op kinderen onder de 7 jaar. Ook is het verboden om reclame voor voedingsmiddelen te richten op kinderen tot 13 jaar, tenzij wordt voldaan aan specifieke criteria.

De onafhankelijke afdeling van de Stichting Reclame Code zal dit jaar voor het laatst de monitoring uitvoeren van de naleving van de reclamecode voor voedingsmiddelen gericht op kinderen. Vanaf volgend jaar wordt dit gedaan door de regering, die de monitoring zelf uitvoert of door een derde partij, die aan de Kamer zal rapporteren.

Marketing

In het Parool laat de Alliantie Stop Kindermarketing weten dat zij nog altijd wachten op een andere verandering wat betreft kindervoeding. In december 2016 werd door staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) beloofd dat in de loop van 2017 film- en stripfiguren van de verpakkingen verdwijnen. Dit is tot op heden niet gebeurd.

In een schriftelijke reactie stelt de FNLI, de belangenclub van de levensmiddelenindustrie, dat er met Van Rijn over het plan is gesproken. Maar dit gaat niet samen met de vrije concurrentie tussen bedrijven en het vrije verkeer van goederen binnen de EU, stelt de FNLI. 

 "We hebben daar onderzoek naar gedaan en zijn naar aanleiding daarvan nu bezig met vervolgonderzoek," zegt een woordvoerder.