Bij bedrijven die plantaardige bijproducten afnemen voor gebruik in onder meer diervoeding is vaak onduidelijk waar de producten vandaan komen.

Dat concludeert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) na onderzoek onder 23 afnemers. Bij acht van hen was de traceerbaarheid niet in orde.

Bij de 62 onderzochte 'oorsprongsbedrijven', waar de plantaardige bijproducten vandaan komen, werden negentien overtredingen vastgesteld. Het ging daarbij onder meer om het ontbreken van een diervoederregistratie en het opwaarderen van diervoerder naar levensmiddel.

Incidenten met diervoeders in het verleden waren aanleiding voor het onderzoek. Sommige bijproducten in de levensmiddelenindustrie zijn grondstof voor diervoederbedrijven. Het is van belang te weten hoe die stromen lopen om de veiligheid van producten te kunnen garanderen. In het verleden ging het onder meer mis in de vlees- en zuivelsector.

De NVWA ging langs bij 62 bedrijven die aardappels, maïs, rijst of meel verwerken en groente- en fruitsnijderijen. Daarbij werd bekeken of ze voldeden aan de voorwaarden voor diervoeder.

Vervolgens werden 23 afnemers van bijproducten onderzocht, waaronder diervoederbedrijven, afvalverwerkers en vergisters. De NVWA keek naar de traceerbaarheid: komen de administratieve documenten van de bijproducten overeen met de informatie van de oorsprongsbedrijven.