Op de Oosterschelde is woensdag het startschot gegeven voor het nieuwe mosselseizoen. Ondanks de voorbije zomerse weken blijft de groei nog wat achter ten opzichte van vorig jaar.

"De schelpen zijn nog wel wat klein, maar de groei zal de komende weken doorzetten", zegt veilingmeester Nico van Zantvoort van de Nederlandse Mosselveiling. Regen zorgt er mogelijk voor dat de groeiachterstand wordt ingehaald.

De Nederlandse productiegebieden voor de Zeeuwse mossel liggen voor 60 procent in de Waddenzee en 40 procent in de Oosterschelde. Een mossel doet er ongeveer twee jaar over om rijp te worden voor consumptie.

De meeste mosselen (65 procent) gaan naar België, gevolgd door Frankrijk en Duitsland. De piek van het seizoen vindt plaats in september.