Dinsdag 9 augustus 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

'Effect wit of bruin brood verschilt per persoon'

Er zijn veel onderzoeken gedaan naar de vraag welk soort brood het meest gezond is: wit of bruin. Uit nieuw onderzoek zou blijken dat dit per persoon verschilt.
Door NU.nl

Het onderzoek, gedaan aan het Weizmann Institute of Science, bestaat uit een klinische studie onder twintig proefpersonen, bij wie werd gekeken hoe hun lichaam reageerde op zowel wit fabrieksbrood als ambachtelijk volkoren zuurdesem. 

Omdat de onderzoekers al snel ontdekten dat verschillende proefpersonen verschillend reageerden op het brood, besloten ze een algoritme te bedenken om te voorspellen hoe individuele personen kunnen reageren op een bepaald soort brood in hun eetpatroon.

De helft van de proefpersonen ging meer wit fabrieksbrood eten: 25 procent van hun dieet bestond daaruit, terwijl daarvoor 10 procent van hun dieet uit wit brood bestond. Daarnaast aten zij ook meer van het ambachtelijk volkoren brood.

Gezondheidseffecten

Er werden tijdens het onderzoek verschillende gezondheidseffecten geregistreerd, zoals een hoger cholesterol-, glucose- en vetgehalte in het lichaam. Ook werd er gekeken naar de hoe microbiotica in het lichaam waren samengesteld voor, na en tijdens het onderzoek. 

"In tegenstelling tot wat wij verwachtten, was er geen significant verschil tussen het effect van de twee soorten brood op het lichaam", laat bioloog en mede-onderzoeker Eran Segal weten aan Medical Express

Belang

"Toen we verder gingen kijken, kwamen we erachter dat de glychemische reactie van sommige mensen beter was op het ene brood, terwijl anderen weer beter reageerden op het andere soort brood."

Volgens de onderzoekers kan deze uitkomst belangrijk zijn, omdat het in de toekomst mensen beter kan uitleggen welke voedingsmiddelen beter voor hen persoonlijk zijn, gebaseerd op hun microbiotica.

Aanbevolen artikelen