Woensdag 25 mei 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

'Nederland in Europese top drie riskant drankgebruik'

Nederlanders staan in de top drie van meest problematische drinkers in Europa. Alleen de Ieren en Denen drinken nog meer. 
Door NU.nl

Uit het internationale onderzoek onder 115.000 mensen naar riskant alcohol- en drugsgebruik blijkt dat slechts 30 procent van de Nederlanders de intentie heeft om te minderen, zo meldt Nieuwsuur. 

3.219 Nederlanders vulden een vragenlijst in voor het wereldwijde onderzoek naar drugs- en alcoholgebruik. Jongeren en mensen die iets hebben met alcohol- en drugsgebruik zijn tijdens het onderzoek oververtegenwoordigd. 

Problematisch drinken houdt in dat dat een drinker relatief vaak spoedeisende hulp nodig hebben, zich niet meer herinneren wat er is gebeurd en last hebben van een schuldgevoel en spijt achteraf.

Beeld uit video: Wat gebeurt er in je lichaam na het drinken van alcohol?1:36
Afspelen knop

Wat gebeurt er in je lichaam na het drinken van alcohol?

Wat gebeurt er in je lichaam na het drinken van alcohol?

Mannen

Vooral de Nederlandse man drinkt veel. Ruim 40 procent van de mannen drinkt problematisch veel, in de rest van de wereld is dit 25 procent. 27 procent van de Nederlandse vrouwen drinkt veel, tegenover 20 procent wereldwijd.

Een opvallend verschil tussen drank- en drugsgebruik is dat mensen de alcohol niet minderen wanneer ze ouder worden, terwijl dit wel gebeurt met drugs.

Reactie STIVA

De Stichting Verantwoord Alcoholgebruik (STIVA) laat in een reactie op het onderzoek weten dat onderzoekers van het Global Drugs Survey (GDS) zelf duidelijk aangeven dat deze cijfers niet geschikt zijn voor een vergelijking tussen landen en om deze te extrapoleren naar de gehele bevolking.

"Ook spreekt het artikel over een Europese top drie. Dat is feitelijk en methodisch ook niet correct. De personen uit de database zijn namelijk niet representatief en de samenstelling van de groep van respondenten is per land verschillend, stellen ook de onderzoekers GSD in hun rapport." 

"De cijfers die internationaal als benchmark worden gebruikt voor de stand van zaken rondom problematisch alcoholgebruik, zijn die van de Wereldgezondheidsorganisatie. Deze cijfers laten een heel ander beeld zien, namelijk; dat Nederlanders tot de matigste drinkers van Europa behoren. Zowel ten aanzien van het aantal bingedrinkers als mensen met een aan alcohol gerelateerde aandoening, scoort Nederland samen met Italië het laagst van heel Europa." 

Aanbevolen artikelen