In Amerika worden vanaf volgend jaar mogelijk nog maar twee houdbaarheidsindicaties gebruikt. De vele data-vermeldingen die nu in omloop zijn, zorgen namelijk voor veel verwarring, met voedselverspilling als gevolg. Ook in Nederland zouden de namen van de twee houdbaarheidsindicaties beter kunnen, vinden koepelorganisaties.

In Nederland kennen we twee soorten houdbaarheidsdatums. THT (tenminste houdbaar tot) staat op producten die niet snel bederven. De kwaliteit van de producten kan na de vermelde datum mogelijk achteruit gaat, maar het product is nog wel veilig te eten.

TGT (te gebruiken tot) is vermeld op bederfelijke producten. De data-vermelding geeft aan wat de laatste dag is waarop het product nog veilig is om te eten.

Ondanks dat er in Nederland slechts twee data-vermeldingen bestaan, heerst er nog altijd veel verwarring onder consument. Uit onderzoek van de universiteit van Wageningen blijkt dat 38 procent van de consumenten het verschil weet tussen THT en TGT.

Datzelfde probleem heerst ook in Amerika. Daarom hebben voedingsproducenten- en retailerkoepels voorgesteld om nog slechts twee indicaties te gebruiken: 'best if used by' (het lekkerst tot), dat de kwaliteitsgarantie weergeeft en 'use by' voor producten die in voedingswaarde achteruitgaan als ze ouder worden.

Kwaliteit

16 procent van de Nederlanders gooit het voedsel direct weg nadat de THT-datum verstreken is. Dat terwijl het eten vaak nog prima houdbaar is. "De datum zegt meer over de kwaliteit van het product en niet over de bederfelijkheid", zegt Miranda Boer van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL).

In januari tekende het CBL namens de supermarkt- en foodservicesector samen met met de overheid, FNLI, de Nederlandse Zuivel Organisatie en Wageningen University & Research de green deal 'Over de datum', om de consument de betekenis van houdbaarheidsdata en de houdbaarheid van producten uit te leggen, met hopelijk een lagere voedselverspilling als gevolg.

Alternatief

"Je vraagt je inderdaad af of er geen betere namen voor de houdbaarheidsdata te bedenken zijn", aldus Boer. "Een briljant alternatief is nog niet bedacht. Maar 'het lekkerst tot' als alternatief voor THT komt wel in de richting. Het is ook een idee om de datum wat groter op de verpakking te zetten. Het is nu soms zoeken." 

Momenteel wordt er onderzoek gedaan of er meer duiding nodig is over de houdbaarheidsdata en of er wellicht andere termen voor moeten komen.

"Er moet gekeken worden waar bij consumenten precies de verwarring zit. Als er meer duidelijke termen komen, zal dit op Europees niveau aangepast moeten worden", zegt Suzanne Rotteveel van het FNLI. "Wat een betere term dan THT en TGT zou kunnen zijn, daar durf ik geen uitspraken over te doen. Belangrijk is dat een eventuele nieuwe naam nog meer voedselverspilling tegen kan gaan."

Daarbij roepen de organisaties hun achterban op om, daar waar de Europese regelgeving dat toestaat, geen houdbaarheidsdatum op een verpakking te zetten. "Dat is nu al het geval bij onder meer groente en fruit, maar dat zou bij meer producten van toepassing kunnen zijn", aldus Boer. "Als de datum ontbreekt, zijn mensen minder snel geneigd om het weg te gooien."