Alcoholgebruik kost de samenleving elk jaar 2,3 tot 2,9 miljard euro. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM in handen van dagblad Trouw

Het is volgens de krant voor het eerst dat de kosten van alcoholgebruik in Nederland in kaart zijn gebracht.

Kosten door alcoholgebruik kunnen bijvoorbeeld ontstaan door een lagere arbeidsproductiviteit als gevolg van ziekteverzuim, door inzet van politie en justitie, en door verkeersongevallen. Deze kosten zijn verminderd met de baten van alcoholgebruik, bijvoorbeeld in de vorm van accijnzen voor de overheid.

Onder baten verstaat het RIVM 'het geluksgevoel' dat consumenten aan alcohol overhouden, de winst van ondernemers en de accijns voor de overheid. De verhoging van de belasting op alcohol zou volgens de studie jaarlijks bijna een miljard opleveren.

''Op de lange termijn, over een periode van vijftig jaar, levert een accijnsverhoging van 50 procent tussen de 14 en 20 miljard euro op, een accijnsverhoging van 200 procent 37 tot 47 miljard euro'', berekende het RIVM. Als 10 procent van de verkooppunten wordt gesloten levert dat 3 tot 5 miljard op in een periode van vijftig jaar. Als een kwart dichtgaat levert dat 8 tot 12 miljard op, stelt het instituut. Een reclameverbod zou circa 7 miljard kunnen opleveren.

Het RIVM werkte een jaar aan de studie, samen met het Trimbos instituut, de Universiteit Maastricht en onderzoeksinstituut Ecorys.