Stichting Varkens in Nood pleit voor het invoeren van een vleestaks, een accijns op vlees. Met dat geld kan de noodlijdende varkenssector worden gesaneerd, stelt de organisatie.

De stichting hoopt dat het plan veel steun krijgt en zal een petitie erover uiteindelijk aanbieden aan de Tweede Kamer. Het plan voor zo'n vleestaks is in de loop der jaren al vaker van stal gehaald.

De stichting kwam zondag met een rapport waarin 120 misstanden staan beschreven in de Nederlandse varkenshouderij.

Ondanks dat er de afgelopen twee decennia wel enige vooruitgang is geboekt, gaat het vaak niet goed, zegt Varkens in Nood.

Hormoonbehandelingen

Het gaat bijvoorbeeld om pijnlijke botten en kreupelheid door een te snelle groei, maagzweren door verkeerd voedsel, apathisch gedrag door verveling, doorligwonden bij zeugen, pleuritis door smerige stallucht, hormoonbehandelingen en uitputting bij zeugen die continu zwanger zijn.

Een belangrijk deel van de misstanden is in strijd met wettelijke voorschriften. De Partij voor de Dieren bepleitte al in 2011 een hoger btw-tarief voor vlees.

Afstand

De Nederlandse Vakbond van Varkenshouders (NVV) herkent zich niet in het rapport van de Stichting Varkens in Nood en neemt hier afstand van. Volgens de vakbond baseert Varkens in Nood zich op oude en buitenlandse rapporten. 

"Wij ontkennen niet dat er op individuele bedrijven uitdagingen zijn. Deze wijze van conclusies trekken, heeft voor ons echter geen wetenschappelijke basis", zegt de vakbond in een reactie.

Onachtzaam

De NVV zegt in een reactie tegen Foodlog het vervelend te vinden dat Varkens in Nood bij herhaling pogingen doet om "de individuele boeren te beschuldigen van het massaal overtreden van de regels en het onachtzaam omgaan met hun dieren".

"Het doet", volgens NVV-voorzitter Ingrid Jansen, "absoluut geen recht aan de wijze waarop onze varkenshouders met hun dieren omgaan." Volgens haar heeft Varkens in Nood de sector zelf niet benaderd om conclusies uit het rapport te toetsen aan de werkelijkheid.