De consument merkt weinig van de sterk gedaalde melkprijs. 

De wereldwijde melkprijs is sinds begin vorig jaar 40 procent gedaald en staat daarmee op het laagste peil in zes jaar tijd, zegt landbouworganisatie LTO vrijdag. 

Consumenten zien daar echter weinig van terug op hun kassabonnen, blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De melkprijs is onder meer gedaald als gevolg van wereldwijde overproductie. Maar de belangrijkste oorzaak ligt volgens beleidsadviseur Klaas Johan Osinga van Land- en Tuinbouworganisatie LTO bij de gedaalde vraag vanuit China.

''Het lijkt erop dat ze daar de eigen melkproductie meer op orde hebben dan voorheen. Er is nu meer aanbod, bovendien is er in het verleden te gretig ingekocht. China zit daarom ook met een overschot aan voorraden.''

Kaas

De meeste melk (55 procent) wordt verwerkt in kaas. De kaasprijs is echter niet zoveel gedaald, ziet Osinga. ''De groothandelsprijs voor een kilo kaas, uitgezonderd boerenkaas, is zo'n 2,75 euro. De melkboer krijgt echter 30 cent voor een liter melk, vergeleken met 40 cent een jaar geleden.'' Uit de prijsindex van het CBS blijkt dat de kaasprijs de afgelopen vier maanden ongeveer gelijk is gebleven.

Voor het belangrijkste deel is dat te verklaren door de langlopende contracten tussen voedselproducenten en supermarkten. Dat betekent dat consumentenprijzen met enige vertraging aan de producentenprijs wordt aangepast. Ook is het volgens Osinga niet uit te sluiten dat er ergens in de keten partijen zijn die profiteren in de vorm van hogere marges.

De afschaffing van het melkquotum in de Europese Unie eerder dit jaar is in mindere mate verantwoordelijk voor de gekelderde melkprijs, stelt Osinga. ''In Duitsland en Frankrijk, waar 40 procent van de Europese melk vandaan komt, zijn de melkleveringen zelfs gedaald.''