NRC Next verandert van naam: de ochtendkrant heet vanaf maandag NRC. De naam van de middagkrant, NRC Handelsblad, blijft hetzelfde.

Het logo van de middagkrant verandert wel. De logo's van beide uitgaven gaan meer op elkaar lijken, meldt hoofdredacteur René Moerland in een mededeling in de krant. Het motto Lux et Libertas (Latijn voor licht en vrijheid) blijft op de voorpagina van beide kranten te zien.

Inhoudelijk is er sinds 2017 al geen verschil meer tussen de ochtend- en middagkrant, tenzij het nieuws daarom vraagt. NRC heeft één redactie die beide krantenedities, de site en de podcasts maakt.

NRC Next werd in 2006 opgericht om jongeren te interesseren voor de krant en werd toen gemaakt door een aparte groep redacteuren. Ook voor de website was daarvan geruime tijd sprake. Zes jaar geleden werden de redacties samengevoegd en zijn de kranten steeds meer op elkaar gaan lijken.