Tientallen journalisten van verschillende media hebben vrijdag voor de rechtbank van Rotterdam gedemonstreerd tegen de gijzeling van Robert Bas. De verslaggever van de NOS werd donderdag vastgezet omdat hij als getuige weigerde antwoorden te geven op vragen van de rechtbank.

De demonstratie duurde ruim een uur en er werd symbolisch een rondje rond de rechtbank gelopen "in de hoop dat rechters ons zien en horen", aldus initiatiefnemer van de demonstratie NRC-journalist Marcel Haenen die sprak van "magistratelijk machtsmisbruik."

Het protest was gericht tegen de beslissing van de rechter-commissaris die donderdag besloot om Bas te gijzelen, een juridisch dwangmiddel om de persoon in kwestie alsnog te laten verklaren.

Rechtbankpresident Robine de Lange stond de aanwezige journalisten kort te woord en zei de betrokkenheid van de beroepsgroep te begrijpen voor de actie. Ze kon echter niet ingaan op de reden waarom Bas is vastgezet en met welke juridische motivatie deze beslissing is onderbouwd.

Rechtbankpresident Robine de Lange staat de pers te woord.

Vragen beantwoorden zou gevaar opleveren

Bas werd gegijzeld omdat hij weigerde vragen te beantwoorden en beriep zich donderdag om principiële en juridische redenen op zijn verschoningsrecht als journalist.

De journalist werd vragen gesteld over een bron in een strafzaak die draait om de vergismoord op ggz-directeur Rob Zweekhorst in 2014 in Berkel en Rodenrijs. Volgens Bas zou het beantwoorden van vragen gevaar opleveren voor zijn bron en voor hem.

De rechter besloot echter in juni dat dit verschoningsrecht slechts ten dele geldt voor Bas in deze zaak. Een van zijn bronnen is namelijk bij naam en toenaam bij de rechtbank en ook bij derden bekend. Daarnaast is ook de inhoud van gesprekken tussen Bas en de bron bij de procespartijen bekend, omdat deze zijn afgeluisterd en opgenomen in het strafdossier.

Omdat Bas bleef weigeren, werd hij vastgezet. De raadkamer komt vrijdag om 13.30 uur bijeen om te oordelen of Bas blijft vastzitten.