Maandag doet de rechter uitspraak in het kort geding dat Kevin, de "ex" van Gordon, aanspande tegen de zanger. NU.nl vroeg aan twee rechtdeskundigen welk oordeel zij denken dat er wordt uitgesproken in de zaak.   

Kort geding 'ex' Kevin tegen Gordon

  • Februari: Gordon plaatst reeks foto's waarop hij te zien is met 'ex' Kevin B. en waarin hij een relatie 'aankondigt'
  • Kort daarna deelt Gordon bericht waarin hij vertelt dat hij na het delen van de foto's ontdekt heeft dat zijn nieuwe vriend "meerdere relaties onderhield met mannen en vrouwen".
  • B. maakt duidelijk dat hij het contact met Gordon anders heeft ervaren. Ook zegt hij dat hij "gestalkt en belaagd" is door de entertainer.
  • Er worden gesprekken gevoerd tussen beide partijen, die volgens de advocaat van B. "niets opleveren". Het lijkt er even op dat er een schikking wordt getroffen, maar eind februari besluit B. toch voor een kort geding te kiezen.
  • In het kort geding, dat 8 april plaatsvond, werd duidelijk dat Gordon zijn 'ex' meerdere malen bedreigd zou hebben. Zowel telefonisch als met een mes zou de zanger op Kevin en zijn familie en vrienden druk hebben uitgevoerd. Er zou geen sprake zijn geweest van een gevaarlijke situatie en Gordon zou een dag later zijn excuses hebben aangeboden.
  • De advocaat van Gordon beweert dat de zanger en Kevin elkaar al sinds 2014 kennen en na een pauze een relatie kregen. Kevin zou de relatie geheim hebben willen houden.
  • Kevin zegt nog altijd veel last te hebben van Gordon. De entertainer zou al enige tijd geen contact meer hebben opgenomen met Kevin, maar wel zijn vrienden, familie en exen benaderen. 

​Volgens media-advocaat René Halfens zijn er vier vragen die in de kwestie een rol spelen. De eerste kwestie of zich wel of geen relatie tussen Gordon en Kevin heeft afgespeeld.

"Of er in februari, toen Gordon Kevin als zijn nieuwe vriend presenteerde, (nog) sprake was van een relatie, is voor mij op basis van de beschikbare informatie niet vast te stellen. Maar uit details die via de media naar buiten zijn gekomen, kan mijns inziens worden afgeleid dat er in ieder geval sprake is geweest van enige vorm van een relatie tussen Gordon en Kevin."

Duidelijke afspraken

De tweede vraag is of Gordon het recht had om de "relatie" via sociale media naar buiten te brengen. "Hier botsen twee belangrijke kernwaarden van het recht. Daar waar Gordon recht heeft op vrijheid van meningsuiting, heeft Kevin recht op privacy. Omdat beide kernwaarden in beginsel even zwaar wegen, zullen ze aan de hand van de feiten in deze zaak tegen elkaar afgewogen moeten worden."

Halfens vindt dat Gordon op zijn eigen sociale media mag berichten over zijn "relatie". "Dat het account van Gordon veel meer volgers heeft dan dat van de gewone Nederlander, doet hieraan niets af. Indien hij dat echt niet had gewild, had hij hierover duidelijke afspraken met Gordon moeten maken."

"Het probleem is natuurlijk dat er volgens Gordon wel een relatie is geweest en volgens Kevin niet, en dat Kevin dus wil dat Gordon niet meer zegt dat ze een relatie hebben gehad", zegt Charlotte Meindersma van juridisch advieskantoor Charlotte's Law, gespecialiseerd in media- en portretrecht. 

"De rechter kan Gordon niet te veel de mond snoeren. Hij heeft ook gewoon vrijheid van meningsuiting. Maar wat hij zegt mag niet te ver gaan. De uitspraak zal daarom vooral zien op eerdere uitspraken en publicaties van Gordon zelf en of die wel of niet mogen en dat hij het wel of niet zou mogen herhalen."

Contactverbod

Als derde bestaat de vraag of Kevin een contactverbod mag eisen. "Daar waar Kevin het recht heeft om met rust gelaten te worden, heeft Gordon het recht om niet beperkt te worden in zijn rechten op vrijheid van meningsuiting, vrijheid van beweging en vrijheid van contact."

"Ook hier wegen de kernwaarden weer even zwaar en zal een afweging gemaakt moeten worden." Naar mening van Halfens maakt Gordon geen inbreuk op dit recht. "Ik denk dan ook dat het verzoek om contactverbod afgewezen zal worden."

De laatste vraag waar een uitspraak in de zaak over zal worden gedaan, is of Gordon rectificatie mag vorderen, zodat Kevin erkent dat hij een relatie heeft gehad met Gordon. "Een rectificatie wordt meestal alleen toegewezen als het nog toegevoegde waarde heeft", zegt Meindersma. 

"Of Gordon die rectificatie af kan dwingen, zal lastig worden. Wat zou Kevin dan moeten zeggen? Hij moet dan iets zeggen over de relatie die ze gehad hebben en welk soort relatie het was. Dat gaat voor een kort geding te ver, denk ik."

"Belangrijker is of ze over en weer überhaupt nog wat mogen zeggen over die relatie en of er bijvoorbeeld weer foto's teruggeplaatst mogen worden. In elk geval mogen ze daar altijd beide hun eigen visie en mening over blijven geven."

Geloofwaardigheid

Halfens zegt dat de mening kunnen verschillen over het begrip "relatie". "En zo ja, welke relatie erkent hij dan: een relatie waarin hij contact heeft gehad met Gordon of echt een liefdesrelatie? Het zal - zeker in kort geding - zeer lastig worden om aan te tonen wat de inhoud van de relatie was."

"Daarbij komt wat is het belang van Gordon? Hij stelt dat zijn geloofwaardigheid op het spel staat, maar ik denk dat het mes-incident wat op de zitting naar voren kwam, meer afbreuk doet aan zijn geloofwaardigheid dan een discussie over of de relatie wel of niet heeft bestaan. Bovendien zijn er inmiddels voldoende details naar buiten gekomen op basis waarvan "het publiek" zelf een goede mening kan vormen of er wel of niet sprake is geweest van een relatie. Ik denk dan ook dat het verzoek om rectificatie afgewezen zal worden."