Het huwelijk van Pieter van Vollenhoven en prinses Margriet werd vijftig jaar geleden "gezien als een fout". "Maar het is en blijft de beste fout die ik ooit heb gemaakt," zegt Van Vollenhoven zaterdag in een interview in de Volkskrant.

Het paar is dinsdag vijftig jaar getrouwd. Het gaf destijds nogal wat ophef dat de prinses zich verloofde met een 'burger', een man die niet van adel was.

Volgens Van Vollenhoven waren veel mensen daarom tegen zijn verbintenis met de prinses gekant. "Het huwelijk werd als onjuist gezien en het was 'gedoemd te mislukken'. Die spanningen brachten ons vooral nader tot elkaar, maar ze konden ook weleens leiden tot ruzies. Terugblikkend hebben we het echter nooit betreurd dat we met elkaar zijn getrouwd."

Ook zijn eigen ouders vonden de relatie ongepast. "Mijn ouders vonden dat een mus niet met een mees moest trouwen. (..) Ze begrepen het wel, want zij vonden de prinses ook heel aardig, maar in hun hart vonden ze het ook fout."

Van Vollenhoven beschrijft ook dat het voor hem als man van een prinses moeilijk was een passende werkkring te vinden. Hij kwam uiteindelijk terecht bij de Raad voor de Verkeersveiligheid, maar daar was "veel gelobby" voor nodig. Onder meer de toenmalig premier, Joop den Uyl, voelde er volgens Van Vollenhoven weinig voor om een lid van het Koninklijk Huis in zo'n functie te benoemen. De raad ging later over in de Raad voor Transportveiligheid, waaruit de Onderzoeksraad voor Veiligheid is ontstaan.