PORTO - De afgekondigde veiligheidsmaatregelen rond hetDragao-stadion in Porto blijken in de praktijk mee te vallen. DePortugese overheid zou naar aanleiding van de arrestatie vanvijftien Arabieren in de tweede stad van Porto zeer strengcontroleren rond het stadion.

Bekijk video voorbereidingen EK: Modem/ Breedband

In het Estadio Dragao wordt zaterdagmiddag om 18.00 uur deopeningswedstrijd van het EK tussen Portugal en Griekenlandgespeeld. De politie in Portugal heeft rond Estadio Dragao een zone vanongeveer 500 meter getrokken, die wordt afgeschermd door hekken.

Controle

Alleen met een geldig toegangsbewijs mogen supporters de directeomgeving van het stadion betreden. Daarnaast worden alle tassengecontroleerd. Alleen de officiële wegen naar het stadion zijngeblokkeerd. De straten in de oude wijken laat de politieongemoeid.

Bij de daadwerkelijke ingang van de arena worden fans opnieuwgecontroleerd. Elke toeschouwer wordt gefouilleerd en de tassenworden wederom oppervlakkig nagekeken op mogelijkeonregelmatigheden. De kaarten worden vervolgens elektronischgecheckt op geldigheid.

Vriendelijk

Verder cirkelen rond het stadion helikopters en is er veelpolitie op de been, die overigens zeer vriendelijk te werk gaat. Inde directe omgeving van Dragao staan tientallen ambulancesopgesteld.