Nadat eerder het westelijk deel van de Kempenbaan in Veldhoven grondig op de schop is gegaan, is het nu de beurt aan de Kempenbaan-Oost. Ook het aangrenzende deel van de Eindhovense Karel de Grotelaan wordt aangepakt.

De aanpassingen aan de drukke doorgaande weg maken deel uit van het maatregelenpakket dat de bereikbaarheid van bedrijventerrein De Run en daarmee grootste werkgever ASML moet verbeteren. De meest in het oog springende verandering is een nieuwe op- en afrit vanaf het noorden op de N2/A2, speciaal bedoeld voor De Run 1000.

Met die nieuwe aansluiting is ASML straks rechtstreeks verbonden met de N2. En dat lijkt geen overbodige luxe, aangezien het bedrijf op De Run 1000 nieuwe kantoorgebouwen gaat bouwen die uiteindelijk plaats moeten bieden aan circa 8.000 tot 12.000 nieuwe werknemers. Ook aan de andere zijde van de Kempenbaan, bij De Run 2000, gaat een en ander veranderen.

Zo wordt de huidige aansluiting van de Kempenbaan op De Run 2000 verplaatst naar de bestaande ontsluiting van De Run 4000, een stuk verderop. Die ingreep moet voor minder drukte op de Kempenbaan zorgen, die nu nog goed is voor zo'n 50.000 voertuigen per etmaal. Ook komt er parallel aan de N2/A2 een nieuwe verbinding tussen De Run 2100 en 4200.

De Kempenbaan zelf wordt verbreed. Daarbij blijven de bestaande bushaltes in het midden van de weg bestaan, maar wel voorzien van een brede ondergrondse verbinding tussen oost en west voor zowel fietsers als voetgangers. Reizigers kunnen hun fiets beneden neerzetten en dan via een trap of met een lift de op maaiveldniveau gelegen bushaltes bereiken. Ook ontstaat er met deze ingreep een fietsroute van oost naar west waarbij fietsers niet meer de Kempenbaan hoeven over te steken.

De werkzaamheden strekken zich ook uit tot Eindhovens grondgebied. Het stuk van de Karel de Grotelaan tussen het viaduct onder de N2/A2 en de Bouvigne wordt verbreed, waardoor er straks beter voorgesorteerd kan worden op de aangrenzende (bredere) Kempenbaan. Ook voor fietsers gaat er het een en ander veranderen.

De Kempenbaan blijft tijdens de werkzaamheden, die door aannemer Boskalis worden uitgevoerd, zoveel mogelijk open. "Met minimaal één, en als het kan twee rijstroken open", licht een gemeentewoordvoerder toe. Door eerst De Run 1000 (nieuwe op- en afrit) en De Run 2000 aan te pakken, wordt de Kempenbaan zelf zoveel mogelijk ontlast.

De eerste werkzaamheden gaan nog voor de start van de bouwvak van start. In het voorjaar van 2023 gaat vervolgens de Kempenbaan zelf op de schop. Eind volgend jaar moet alles gereed zijn.

Om omwonenden en andere belangstellenden te informeren, is er woensdag 6 juli een inloopbijeenkomst in het informatiecentrum van het projectbureau aan De Run 4315. Bezoekers zijn daar tussen 16.00 en 20.00 uur welkom.