De stichting Eindhoven in Beeld is naarstig op zoek naar nieuwe vrijwilligers om de website met zo'n 80.000 foto's en 500 films uit Eindhoven te onderhouden. Vooral een ICT'er die de techniek doet en liefhebbers die helpen bij het plaatsen van de foto's zijn dringend nodig, zegt voorzitter Stephen Goth van EIB.

De stichting van eindhoveninbeeld.com bestaat dit jaar vijftien jaar. "Op zich loopt het goed. We hadden in 2021 106.000 bezoekers op onze site. Daar staan 30.000 foto's en 500 films op; in het archief zitten er nog eens 50.000. Onze redactie plaatste 1200 nieuwe foto's die bezoekers aanleveren. Maar na een aantal moeilijke coronajaren waarin we geen nieuwe vrijwilligers konden werven, wordt het nu tijd om nieuwe mensen te zoeken", aldus Goth.

Bij EIB werken nu nog zo'n dertig vrijwilligers met een gemiddelde leeftijd van 62,5 jaar. De afgelopen jaren zijn enkele belangrijke medewerkers overleden of vertrokken. Aanvulling van het aantal handjes is dan ook hard nodig.

Goth zoekt vooral mensen die mee willen helpen om de foto's online te zetten. Dat is niet alleen een technische handeling, de stichting zoekt ook uit wat er op de foto's staat en in welk jaar die genomen zou kunnen zijn. Op de site kunnen bezoekers dan reageren; dat gebeurt tien tot dertig keer per week. EIB redigeert die opmerkingen ook. Daarnaast verzorgt de organisatie ook (mede) publicaties (zoals de boeken ter gelegenheid van honderd jaar Groot Eindhoven), een Facebook-site en exposities.

Momenteel draait in het eigen honk aan de Gasfabriek op het NRE-terrein een tentoonstelling over de Parels van Eindhoven: door Eindhovenaren ingeleverde foto's en teksten bij locaties in de stad. Op het programma voor september staat een expositie over Muzikaal Eindhoven, onder meer naar aanleiding van het dertigjarig bestaan van het Muziekgebouw.

Maar de website blijft toch het hart van EIB, aldus Goth. De online-zoekmachine van historische foto's is wel dringend toe aan vernieuwing. De gezochte ICT-vrijwilliger(s) moet(en) daar een belangrijke bijdrage aan leveren, net als aan de overschakeling naar een nieuw Microsoftprogramma. Medewerkers-in-spé kunnen zich melden bij s.goth@eindhoveninbeeld.com.