Terwijl bedrijven op het Eindhovense industrieterrein De Hurk niet meer stank of herrie veroorzaken, klagen omwonenden veel meer dan een paar jaar geleden. Vorig jaar werden 446 overlastmeldingen geteld. Een jaar eerder bleef de teller steken op 137 klachten.

Stank van de Asfalt Centrale Eindhoven (ACE) is veruit de grootste bron van ergernis. Van alle klachten vorig jaar gingen er 316 over de asfaltfabriek aan de Huiskesweg.

De meeste klachten over het bedrijventerrein komen uit woonwijk Het Ven. Bewoners van Het Ven maken zich vanwege de industrie in de buurt bovengemiddeld zorgen over hun gezondheid.

De Omgevingsdienst denkt dat toegenomen aandacht voor de uitstoot van de asfaltcentrale van invloed is geweest op het explosief gestegen aantal klachten. Vorig jaar werd geconstateerd dat de asfaltfabriek te veel benzeen en te veel polycyclische aromatische koolwaterstoffen produceert. Ook kan meespelen dat mensen vaker klagen omdat ze door corona vaker thuis zijn en thuis werken, staat in een onderzoek.

De opdracht voor het onderzoek werd vorig jaar op verzoek van de Eindhovense politiek gegeven naar aanleiding vier branden bij recyclingbedrijf Mirec en discussie over de toekomst van het industrieterrein. Met 37 klachten staat Mirec in de buurt op de tweede plek van bedrijven die overlast veroorzaken. Diervoerproducent ABZ is de derde (24 meldingen).

Bij de Omgevingsdienst zijn geen signalen bekend dat mensen in de buurt vaker ziek worden door de zware industrie.

De Omgevingsdienst adviseert om de teugels strak aan te trekken bij ACE en ABZ, onder andere door het gebruik van de modernste technieken te eisen. Het advies aan de gemeente is om wettelijke mogelijkheden te benutten die de uitstoot van schadelijke of hinderlijke lucht beperken.