GGzE heeft ook in hoger beroep onvoldoende aannemelijk kunnen maken dat de nieuwe tarieven voor Wmo-zorg in Eindhoven te laag zijn. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch besloten. Eerder kwam de rechtbank van Den Bosch al tot dezelfde conclusie.

In juni stapte de Eindhovense ggz-instelling naar de rechter om te eisen dat de gemeente de tarieven voor Wmo-zorg (bijvoorbeeld begeleiding en dagbesteding) zou verhogen. In de nieuwe aanbesteding liggen die lager dan de afgelopen jaren en dat is volgens GGzE onrealistisch.

Volgens de instelling vooral omdat de gemeente de cao voor verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg als uitgangspunt nam. GGzE zegt daarmee niet te kunnen concurreren, omdat de cao voor ggz-instellingen veel duurder uitvalt. De tarieven die de gemeente hanteert liggen volgens GGzE 10 tot 15 procent onder de kostprijs.

De rechtbank ging in augustus tijdens de behandeling van de zaak niet mee in het verhaal van GGzE. Volgens de rechter was het tarief door de gemeente zorgvuldig becijferd en getoetst door onderzoeksbureau Berenschot. GGzE besloot daarop in hoger beroep te gaan maar ving daar dus ook bot.

Volgens het hof heeft de gemeente de conclusies van GGzE voldoende weersproken en heeft GGzE onvoldoende kunnen bewijzen dat de tarieven te laag zijn. Een onderbouwing met bijvoorbeeld een deskundigenrapport ontbreekt, aldus het hof.

Het hof stelt verder dat de gemeente niet verplicht is iedere aanbieder de specifieke kostprijs voor diensten te betalen. 'De gemeente neemt een besluit over een reële prijs voor alle partijen en het is aan de aanbieder om te zorgen voor een gezonde bedrijfsvoering.'

Tijdens de zitting stelde GGzE dat, als het voor de nieuwe tarieven van de gemeente moet gaan werken, er een reorganisatie nodig is. Volgens het hof weegt echter ook dat gevolg onvoldoende zwaar om tot een ander afweging te komen.

De aanbesteding voor de nieuwe tarieven voor Wmo-zorg is inmiddels afgerond. De vijf partijen die de aanbesteding gewonnen hebben zijn hierover persoonlijk op de hoogte gesteld. Op 7 december wordt de aanbesteding openbaar gemaakt.