De biomassacentrale in Meerhoven kan voorlopig doordraaien. En ook de toekomst lijkt er weer wat rooskleuriger uit te zien.

De gemeente Eindhoven heeft overeenstemming met een partij om een hoeveelheid stikstofuitstoot op te kopen. Daarmee kan de natuurvergunning die nodig is aangevraagd worden. Hoeveel geld daarmee gemoeid is, heeft de gemeente niet bekendgemaakt.

Daarmee is de warmtevoorziening van enkele duizenden huishoudens in Eindhoven veilig gesteld. Die kwam in de knel omdat de Bio Energiecentrale Meerhoven waar onder andere houtsnippers worden opgestookt, niet beschikt over de sinds 2019 verplichte vergunning volgens de Wet natuurbescherming (WNB). De provincie dreigde daarom met een dwangsom van maximaal 25.000 euro en mogelijk zelfs sluiting.

Eindhoven maakte daar bezwaar tegen, maar werkte ook aan de aanvraag van de benodigde vergunning. Probleem is dan wel dat aangetoond moet worden dat de impact van de stikstofuitstoot op natuurgebieden in de regio zo goed als nihil is. Omdat dat dat lastig is, koos het gemeentebestuur voor het zogenaamd extern salderen.

Gelukt om partij te vinden die benodigde ruimte wil verkopen

Dan moet elders minder stikstof de lucht in gaan. Daarvoor zocht Eindhoven contact met het Brabants Stikstofloket en het bedrijf Eminet, die bemiddelen tussen vraag en aanbod van zogenaamde stikstofruimte. Het is volgens een woordvoerder van wethouder Rik Thijs gelukt om een partij te vinden die de benodigde ruimte wil verkopen. Om wie het gaat, is niet bekendgemaakt, omdat de laatste juridische puntjes nog op de i gezet moeten worden. Het zou een veeboer kunnen zijn die zijn bedrijf wil beëindigen.

Daarmee zou de natuurvergunning aangevraagd kunnen worden. Blijft staan dat er een dwangsom dreigt. Maar volgens de woordvoerder is de druk eraf, omdat bij het omzetten van het 'voornemen tot dwangsom' in een échte boete, beoordeeld wordt of er een kans is dat Eindhoven alsnog een vergunning krijgt. Overigens wordt die pas in het najaar verwacht. Desalniettemin lijkt daarmee voorlopig de toekomst van de biomassacentrale verzekerd.

Dat is goed nieuws voor de gemeente, want een alternatief voor de stadsverwarming van 2500 huishoudens in Meerhoven en straks ook in de wijken 't Ven en Lievendaal is er voorlopig nog niet.

Houtsnippers stoken staat ter discussie

Overigens staan biomassacentrales die met hout gestookt worden wel ter discussie, ook in de gemeenteraad van Eindhoven. Houtsnippers van gekapte bomen gebruiken om warmte op te wekken, is niet bepaald groen. Wethouder Thijs heeft dat ook al erkend. Hij ziet biomassa als een overgangsenergiedrager, tot er andere warmtebronnen gevonden kunnen worden.

Momenteel doet Eindhoven onderzoek naar het gebruiken van warmte uit rioolzuiveringswater en uit datacentra. Bij zwembad De Tongelreep wordt al gebruik gemaakt van het drinkwater dat Brabant Water oppompt. Ook geothermie, warmte uit diepe watervoorraden, wordt momenteel onderzocht. Voorlopig zijn die bronnen nog schaars of heel duur. Dat moet veranderen, wil de stadsverwarming vergroenen, weet Thijs.