Ook met beperkte openingstijden voor de openbare horeca kan het nieuwe museum Vonk in Eindhoven een gezonde exploitatie draaien. Dat stelt het Eindhovense college na overleg met het Eindhoven Museum, de organisatie achter Vonk.

Maximaal een uur langer dan de openingstijden van het museum mag de horeca van het museum openblijven, zo vond een meerderheid van de gemeenteraad eind april. Een strikt kader vooral omdat de plannen voor Vonk in de Genneper Parken op het nodige verzet stuiten bij omwonenden. Die vrezen een aantasting van de natuur en overlast van de horeca als deze ook voor niet-museumbezoekers toegankelijk is en tot laat open mag blijven.

Naar nu blijkt zijn ruime openingstijden dus helemaal niet nodig voor een gezonde exploitatie. De raad gaf het college eind april ook opdracht om te verkennen of er voor het museum een parkeerplaats kan worden aangelegd aan de zuidzijde van de Boutenslaan. Tussen de Boutenslaan en de parallelweg. Volgens het college is de optie onderzocht maar is het realiseren van een parkeervoorziening hier financieel en technisch onhaalbaar. 'Het Eindhoven Museum werkt daarom een ontwerp uit waarbij de parkeerplaatsen op het terrein van het museum worden ingepast', aldus het college in een brief aan de raad.

Vonk moet in 2024 de deuren openen maar de weg hierheen is er een vol met hobbels. Het nieuwe museum omvat het huidige preHistorisch Dorp en de uitbreiding moet op het terrein waar nu nog verkeersschool Leeuw zit. Een deel van dit terrein wordt bovendien teruggegeven aan de natuur. 'Te massaal', zo vinden veel omwonenden. In de gemeenteraad is er begrip voor de bezwaren maar lijkt een meerderheid wel voor de komst van Vonk onder strikte voorwaarden. Tegelijkertijd is er enige haast geboden want de financiering van Vonk komt grotendeels uit de regiodeal. Het Rijk stelde miljoenen beschikbaar met als voorwaarde dat het museum uiterlijk in 2024 gerealiseerd is.

Volgens het college is er de afgelopen maanden veel overleg geweest met betrokkenen en staan er de komende weken nog diverse bijeenkomsten over Vonk gepland. Onder andere een bijeenkomst waarin gesproken wordt over de collectie van het voormalige museum Kempenland die ook een plek moet krijgen in het nieuwe museum. Eind november moeten de plannen rond zijn. Als de gemeenteraad dan akkoord gaat kan de procedure voor de bestemmingsplanwijziging in gang worden gezet.