Extra handjes om woningbouwprojecten te versnellen. Die mag wethouder Yasin Torunoglu gaan zoeken van de gemeenteraad in Eindhoven. Twee tot vijf extra krachten moeten zorgen dat er sneller gebouwd kan worden.

De bouwwethouder gaf wel een winstwaarschuwing af: de uitbreiding van de ambtelijke capaciteit zal pas op middellange termijn effect hebben op het aantal woningen dat Eindhoven kan (laten) bouwen. "Ik kan niet garanderen dat dit al de komende jaren meteen tot een versnelling zal leiden. Dat komt onder meer omdat het een hele uitdaging is om personeel te vinden, vooral ook gezien de tekorten in de sector van ruimtelijke ordening." Bovendien moeten nieuwe mensen ook ingewerkt worden. Toch heeft wethouder Yasin Torunoglu hoop dat de 'aantrekkingskracht' van de stad Eindhoven voldoende mensen zal verleiden om te solliciteren.

Torunoglu reageerde positief op een motie die op initiatief van de VVD door een groot aantal partijen werd ingediend. De politiek hoopt zo de woningbouwopgave van de stad, zo'n 3000 woningen per jaar, te halen. Eerder dit jaar bleek dat Eindhoven nog wel wat projecten naar voren moet halen om die aantallen te halen. De fracties willen dat de wethouder het aanstellen van extra personeel regelt in de begroting voor 2022. Die volgt later dit jaar. In de gemeenteraad van dinsdag werd de Kadernota behandeld. Daarin worden de uitgangspunten voor de begroting vastgesteld.

Eerder hield de wethouder pogingen van de raad om meer mensen aan te stellen - bij de afdeling die bouwplannen beoordeelt en begeleidt - nog af. Hij wees toen ook op de moeilijke arbeidsmarkt en het inwerken van nieuwe krachten. Toen was de conclusie dat andere maatregelen meer zouden helpen. Toen is onder andere een woningmarktregisseur aangesteld die probeert projecten te versnellen door actief hindernissen weg te halen.

Torunoglu gaat nu uitwerken hoeveel medewerkers hij wil aantrekken, voor welke functies en voor hoe lang. De motie wil de nieuwe krachten immers betalen uit een potje met geld voor incidentele uitgaven. Daarin zit 4 miljoen euro. Maar daaruit moeten ook andere plannen betaald worden.

Innovatief helpen om plannen te maken

De partijen willen dat de wethouder vooral krachten aanstelt die projectontwikkelaars op innovatieve wijze helpen om zelf bestemmingsplannen te maken, als 'aanjagers'. Torunoglu stelt dat de initiatiefnemers van bouwprojecten sinds 2018 zelf al veel werk verzetten. Voor partijen die meewerken legt de gemeente de 'rode loper' uit. Hij benadrukte echter dat de gemeente eindverantwoordelijk blijft.

De wethouder wil ook specialistische medewerkers zoeken. Ook die kunnen helpen om de plannen sneller te realiseren, zei hij tegen de raad.