De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) neemt maatregelen om de sociale veiligheid op de universiteit te vergroten. Er komen meer vertrouwenspersonen, een ombudsfunctionaris wordt binnenkort aangesteld en er start een informatiecampagne.

Verder maakt de TU/e volgens het college van bestuur (CvB) vaart met het eerder toegezegde onafhankelijk onderzoek naar klachten over ongewenst gedrag. "We zijn bezig de onderzoeksvraag af te ronden en een vakkundige externe partij te vinden die het onderzoek gaat uitvoeren. Dat moet zo snel mogelijk van start gaan", laat het CvB in een schriftelijke reactie weten.

De TU/e start binnenkort een informatiecampagne zodat medewerkers en studenten beter hun weg kunnen vinden naar de voorzieningen om ongewenst gedrag te melden.

Aanleiding voor de maatregelen zijn verhalen van verschillende medewerkers en (oud-)studenten in universiteitskrant Cursor en in het Eindhovens Dagblad waarin zij vertellen dat ze zich niet veilig voelen. Een vrouw vertelde door mede-onderzoekers racistisch te zijn bejegend. In andere verhalen gaat het over hoe promovendi zich afhankelijk voelen van de hoogleraren die in hun ogen veel macht hebben.

In de jaren 2019 en 2020 zijn zover bekend volgens het CvB geen klachten binnengekomen bij de klachtencommissie ongewenst gedrag. "Maar we zijn ons ervan bewust dat de afwezigheid van klachten niet betekent dat er geen ongewenst gedrag is", aldus de commissie.

Om meer ruimte en aandacht te geven aan eventuele klachten, wordt het aantal vertrouwenspersonen op de universiteit dan ook uitgebreid van twee naar vijf en wordt binnenkort een ombudsfunctionaris voor het personeel aangesteld. Dat was door de onderwijsbonden al bedongen in de nieuwe cao.

Per 1 juli moeten universiteiten de inrichting van een universitaire ombudsfunctie personeel klaar hebben. De TU/e heeft daartoe de regeling en de profielschets rond. "We gaan binnenkort de werving starten en hopen het academische jaar te kunnen starten met een ombudsfunctionaris", aldus het CvB.

Actie gemeente Eindhoven gewenst

Tijdens een bijeenkomst van de Universiteitsraad onlangs verweet personeelsfractie PUR het CvB te weinig oog te hebben voor de omvang en ernst van ongewenst gedrag aan de TU/e en moet een cultuurverandering eerste prioriteit zijn. De U-raad laat weten dat gesprekken hierover met het CvB gepland staan.

Ondertussen hebben politieke partijen DENK en PvdA raadsvragen gesteld. Duidelijker moet worden hoe studenten geïnformeerd worden over meldprocedures binnen hun instelling. Beide partijen willen dat de gemeente Eindhoven in actie komt om dit soort problemen op te lossen en in de toekomst te voorkomen. Daarbij refereren partijen niet alleen naar sociale onveiligheid op de TU/e maar ook naar misstanden op de Design Academy Eindhoven zoals onlangs bleek uit een onderzoek.